Klasa
2 szkoły średniej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka 2. Zakres rozszerzony. Po gimnazjum, Podręcznik

Zauważmy, że:

 

zatem mamy 72 liczby naturalne mniejsze od 500 i podzielne przez 7 (wliczamy również liczbę 0) 

Komentarze