Klasa
2 szkoły średniej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka 2. Zakres rozszerzony. Po gimnazjum, Podręcznik

Obliczmy ile wyrazów ciągu an jest mniejszych od 100:

 

   

 

 

 

 

 

Ciąg an ma 9 wyrazów mniejszych od 100.

Komentarze