Klasa
2 szkoły średniej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka 2. Zakres rozszerzony. Po gimnazjum, Podręcznik

Ciąg trzech wyrazów jest arytmetyczny, jeśli drugi wyraz jest średnią arytmetyczną pierwszego i trzeciego wyrazu tego ciągu:  

 

 

 

 

 

Odp.: Podane wyrazy tworzą ciąg arytmetyczny dla p=4. 

Komentarze