Matematyka

Autorzy:Drążek Anna, Duvnjak Ewa, Kokiernak-Jurkiewicz Ewa

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2016

Stosunek dwóch liczb wynosi 2/7. Jeśli mniejsza z nich wzrośnie 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Matematyka

`{(x/y=2/7 ),((x+60%*x)/(y-22)=2/3):}`

`{(x/y=2/7 \ \ |*y),((x+0.6*x)/(y-22)=2/3):}` 

`{(x=2/7y),((x+0.6*x)/(y-22)=2/3 \ \ \ |*(y-22)):}` 

`{(x=2/7y),(1.6x=2/3(y-22)):}`

`{(x=2/7y),(1 6/10x=2/3y-2/3*22):}`

`{(x=2/7y),(16/10x=2/3y-44/3):}`

`{(x=2/7y),(16/strike10^5*strike2^1/7y=2/3y-44/3 \ \ |-2/3y):}`

`{(x=2/7y),(16/35y-2/3y=-44/3):}`

`{(x=2/7y),(48/105y-70/105y=-44/3):}`

`{(x=2/7y),(-22/105y=-44/3 \ \ |:(-22/105)):}`

`{(x=2/7y),(y=(-44/3):(-22/105)):}`

`{(x=2/7y),(y=strike44^2/strike3^1*strike105^35/strike22^1):}`

`{(x=2/7y),(y=70):}`

`{(x=2/strike7^1*strike70^10=20),(y=70):}`

Odpowiedź:

Szukane liczby 20 i 70.