🎓 Narysuj wykres zależności: wysokości... - Zadanie 44: Fizyka. Zbiór zadań 1. Po gimnazjum - strona 37
Przedmiot:
Fizyka
Wybrana książka:
Fizyka. Zbiór zadań 1. Po gimnazjum (Zbiór zadań, Operon)
Klasa:
I liceum
Strona 37

Dane:

Wysokość, a jakiej rzucano ciało:  

Szybkość początkowa ciała:  


Zależność wysokości od czasu  

Tor ruchu pionowego ciała w rzucie poziomym przedstawiamy wzorem:

 

gdzie y(x) jest pionową wysokością na jakiej znajduje się ciało, x jest odległością poziomą miejsca, w którym badamy tor ruchu od miejsca rzutu ciała, g jest przyspieszeniem ziemskim, v0 jest prędkością początkową rzucanego ciała, h jest wysokością z jakiej wyrzucono to ciało. W przypadku rzutu poziomego droga w kierunku poziomym przebyta przez ciało pokonana jest ruchem jednostajnym i wyraża się zależnością:

 

gdzie v0 jest prędkością początkową, t jest czasem ruchu. Z tego wynika, że:

 

 

 

 

Zauważmy, że wykres zależności będzie parabolą w dodatniej dziedzinie, ponieważ czas ruchu nie może być ujemny. Otrzymujemy zatem, że:


Zależność położenia poziomego od czasu  

Wiemy, że przy czym szybkość początkowa  jest stała.

Komentarze
Informacje o książce
Wydawnictwo:
Operon
Rok wydania:
2017
Autorzy:
Barbara Budny
ISBN:
9788376808918
Inne książki z tej serii:
Autor rozwiązania
Ewelina
26817

Nauczyciel

Nauczycielka fizyki w liceum z 2-letnim doświadczeniem oraz matematyki w szkole podstawowej z 4-letnim doświadczeniem. Uwielbiam podróże oraz gry planszowe.