Narysuj wykres zależności: wysokości... 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Fizyka

Dane:

Wysokość, a jakiej rzucano ciało:  

Szybkość początkowa ciała:  


Zależność wysokości od czasu  

Tor ruchu pionowego ciała w rzucie poziomym przedstawiamy wzorem:

 

gdzie y(x) jest pionową wysokością na jakiej znajduje się ciało, x jest odległością poziomą miejsca, w którym badamy tor ruchu od miejsca rzutu ciała, g jest przyspieszeniem ziemskim, v0 jest prędkością początkową rzucanego ciała, h jest wysokością z jakiej wyrzucono to ciało. W przypadku rzutu poziomego droga w kierunku poziomym przebyta przez ciało pokonana jest ruchem jednostajnym i wyraża się zależnością:

 

gdzie v0 jest prędkością początkową, t jest czasem ruchu. Z tego wynika, że:

 

 

 

 

Zauważmy, że wykres zależności będzie parabolą w dodatniej dziedzinie, ponieważ czas ruchu nie może być ujemny. Otrzymujemy zatem, że:


Zależność położenia poziomego od czasu  

Wiemy, że przy czym szybkość początkowa  jest stała.

Oznacza to, że wykres zależności położenia od czasu będzie funkcją liniową w dodatniej dziedzinie, ponieważ czas ruchu nie może być ujemny:


Zależność szybkości od czasu

Szybkość w rzucie poziomym jest wypadkową składowych pionowych i poziomych w tym rzucie. Składowa pozioma jest stała i równa jest szybkości początkowej tego ciała . Natomiast składowa pionowa zmienia się w zależności od przyspieszenia ziemskiego. W rzucie poziomym składową prędkości pionową przedstawiamy zależnością:

 

gdzie vy jest wartością składowej prędkości pionowej, g jest przyspieszeniem ziemskim, t jest czasem ruchu cała w rzucie poziomym. Z tego wynika, że zależność szybkości od czasu wyznaczymy korzystając z twierdzenia Pitagorasa:

 

 

 

 

Zauważmy, że wykres funkcji jest funkcją wykładniczą w dodatniej dziedzinie, ponieważ czas nie może być ujemny. Otrzymujemy zatem, że:

DYSKUSJA
klasa:
Informacje
Autorzy: Barbara Budny
Wydawnictwo: Operon
Rok wydania:
ISBN: 9788376808918
Autor rozwiązania
user profile

Nauczyciel

Wiedza
Wyrażenie dwumianowane

Wyrażenia dwumianowe to wyrażenia, w których występują dwie jednostki tego samego typu.

Przykłady: 5 zł 30 gr, 2 m 54 cm, 4 kg 20 dag.

Wyrażenia dwumianowe możemy zapisać w postaci ułamka dziesiętnego.

Przykład: 3 m 57 cm = 3,57 cm , bo 57 cm to 0,57 m.

Jednostki:

 • 1 cm = 10 mm; 1 mm = 0,1 cm
 • 1 dm = 10 cm; 1 cm = 0,1 dm
 • 1 m = 100 cm; 1 cm = 0,01 m
 • 1 m = 10 dm; 1 dm = 0,1 m
 • 1 km = 1000 m; 1 m = 0,001 km
 • 1 zł = 100 gr; 1 gr = 0,01 zł
 • 1 kg = 100 dag; 1 dag = 0,01 kg
 • 1 dag = 10 g; 1 g = 0,1 dag
 • 1 kg = 1000 g; 1 g = 0,001 kg
 • 1 t = 1000 kg; 1 kg = 0,001 t

Przykłady zamiany jednostek:

 • 10 zł 80 gr = 1000 gr + 80 gr = 1080 gr
 • 16 gr = 16•0,01zł = 0,16 zł
 • 1 zł 52 gr = 1,52 zł
 • 329 gr = 329•0,01zł = 3,29 zł
 • 15 kg 60 dag = 1500dag + 60dag = 1560 dag
 • 23 dag = 23•0,01kg = 0,23 kg
 • 5 kg 62 dag = 5,62 kg
 • 8 km 132 m = 8000 m+132 m = 8132 m
 • 23 cm 3 mm = 230 mm + 3 mm = 233 mm
 • 39 cm = 39•0,01m = 0,39 m
Przeliczanie jednostek – centymetry na metry i kilometry

W praktyce ważna jest umiejętność przeliczania 1 cm na planie lub mapie na ilość metrów lub kilometrów w terenie.

 • 1 m = 100 cm
 • 1 cm = 0,01 m
 • 1 km = 1000 m = 100000 cm
 • 1 m = 0,001 km
 • 1 cm = 0,00001 km

Przykłady na przeliczanie skali mapy:

 • skala 1:2000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 2000 cm w rzeczywistości, czyli 20 m policzmy: 2000 cm = 2000•0,01= 20 m
 • skala 1:30000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 30000 cm w rzeczywistości, czyli 300 m policzmy: 30000 cm = 30000•0,01= 300 m
 • skala 1:500000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 500000 cm w rzeczywistości, czyli 5 km policzmy: 500000 cm = 500000•0,00001= 5 km
 • skala 1:1000000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 1000000 cm w rzeczywistości, czyli 10 km policzmy: 1000000 cm = 1000000•0,00001= 10 km
Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom