Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. znane jako RODO.

Dlatego aby dalej móc dostarczać Ci materiały odpowiednie do Twojego etapu edukacji, potrzebujemy zgody na lepsze dopasowanie treści do Twojego zachowania. Dzięki temu możemy zapamiętywać jakie materiały są Ci potrzebne. Dbamy o Twoją prywatność, więc nie zwiększamy zakresu naszych uprawnień. Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie możesz wycofać na podstronie polityka prywatności.

Klikając "Przejdź do Odrabiamy", zgadzasz się na wskazane powyżej działania. W przeciwnym wypadku, nie jesteśmy w stanie zrealizować usługi kompleksowo i prosimy o opuszczenie strony.

Polityka prywatności

Drogi Użytkowniku w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody przed jej wycofaniem. Po cofnięciu zgody wszystkie twoje dane zostaną usunięte z serwisu. Udzielenie zgody możesz modyfikować w zakładce 'Informacja o danych osobowych'

Fizyka. Zbiór zadań 1 (Zbiór zadań, Operon)

Drewniana kulka wynurza się z wody... 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Fizyka

Dane:

`h = 2\ m` 

`a = 2\ m/s^2` 

`g = 10\ m/s^2` 

Szukane:

`H = ?` 

Rozwiązanie: 

Kulka wynurza się z wody, czyli jej początkowa szybkość w wodzie jest zerowa. Kulka porusza się z przyspieszeniem `a`. Prędkość ciała w ruchu jednostajnie przyspieszonym przedstawiamy za pomocą wzoru:

`v_k = v_p + a t` 

gdzie vk jest prędkością końcową ciała, vp jest prędkością początkową ciała, a jest przyspieszeniem z jakim poruszało się to ciało, t jest czasem ruchu ciała. Z tego wynika, że czas wynurzania się kulki możemy przedstawić wzorem:

`v= 0+a  t \ \ \ \ \ |:a` 

`v/a=t` 

`t=v/a` 

Znamy drogę jaką pokonała kulka w wodzie. Drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym przedstawiamy za pomocą wzoru:

`s = v_p t + 1/2 a t^2` 

gdzie s jest drogą jaką przebyło ciało, vp jest prędkością początkową z jaką poruszało się to ciało, a jest przyspieszeniem z jakim poruszało się ciało, t jest czasem ruchu tego ciała. Z tego wynika, że końcową szybkość uzyskaną przez kulkę poruszającą się w wodzie przedstawimy zależnością:

`h = 0*t + 1/2  a  t^2` 

`h = 1/2  a  (v/a)^2` 

`h = 1/2  strike(a)  v^2/a^strike(2) \ \ \ \ \ |*2  a` 

`2  a  h = v^2 \ \ \ \ \ |sqrt(\ )` 

`v = sqrt(2  a  h)` 

Piłka wyskakuje z wody w szybkością początkową `v` poruszając się pionowo w górę. Rzucając ciało pionowo w górę nadajemy mu pewną prędkość początkową, a ciało porusza się ruchem jednostajnie opóźnionym z opóźnieniem równym opóźnieniu ziemskiemu. Z tego wynika, że prędkość tego ciała po pewnym czasie przedstawimy wzorem:

`v = v_p - g t` 

gdzie v jest prędkością końcową ciała, vp jest prędkością początkową ciała, g jest przyspieszeniem ziemskim, t jest czasem ruchu ciała. Czas wznoszenia się piłki będzie wynosił:

`0 = v - g  t_w \ \ \ \ \ |+g  t_w` 

`g  t_w = v \ \ \ \ \ |:g` 

`t_w = v/g` 

Rzucając z pewnej wysokości h w górę przedmiot otrzymujemy równanie:

`H = h + v_p  t - 1/2  g  t^2` 

gdzie H jest wysokością, na jakiej znajdzie się ciało po czasie t, któremu nadano prędkość początkową vp, g jest przyspieszeniem ziemskim. Przy czym w naszym przypadku `h=0`. Wówczas otrzymujemy, że:

`H = 0 + v*t_w - 1/2*g*t_w^2` 

`H =v*v/g - 1/2*g*(v/g)^2` 

`H = v^2/g - 1/2*strike(g)*v^2/g^strike(2)` 

`H = v^2/g - 1/2*v^2/g` 

`H = 1/2*v^2/g` 

`H = 1/2*(sqrt(2  a  h))^2/g`

`H = 1/strike(2)*(strike(2)  a  h)/g`

`H = (a  h)/g` 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`H = (2\ m/s^2 * 2\ m)/(10\ m/s^2) = (4\ m/s^2*)/(10\ m/s^2)=0,4\ m` 

Odp.: Kulka wzniesie się ponad powierzchnię wody na wysokość równą `0,4\ m.` 

DYSKUSJA
Informacje
Autorzy: Barbara Budny
Wydawnictwo: Operon
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile

Nauczyciel

Wiedza
Zamiana ułamka zwykłego na dziesiętny

Jeżeli ułamek zwykły posiada w mianowniku 10, 100, 1000, … to zamieniamy go na ułamek dziesiętny w następujący sposób: między cyframi liczby znajdującej się w liczniku danego ułamka zwykłego stawiamy przecinek tak, aby po przecinku było tyle cyfr, ile zer w mianowniku. Gdyby zabrakło cyfr przy stawianiu przecinka, to należy dopisać brakującą ilość zer.

Przykłady:

 • $$3/{10}= 0,3$$ ← przepisujemy liczbę 3 z licznika i stawiamy przecinek tak, aby po przecinku była jedna cyfra (bo w mianowniku mamy jedno zero); musimy dopisać 0, ponieważ brakuje nam cyfr przy stawianiu przecinka,

 • $${64}/{100}= 0,64$$ ← przepisujemy liczbę 64 z licznika i stawiamy przecinek tak, aby po przecinku były dwie cyfry (bo w mianowniku mamy dwa zera); musimy dopisać 0, ponieważ brakuje nam cyfr przy stawianiu przecinka,

 • $${482}/{1000} = 0,482$$ ← przepisujemy liczbę 482 z licznika i stawiamy przecinek tak, aby po przecinku były trzy cyfry (bo w mianowniku mamy trzy zera); musimy dopisać 0, ponieważ brakuje nam cyfr przy stawianiu przecinka,

 • $${45}/{10}= 4,5$$ ← przepisujemy liczbę 45 z licznika i stawiamy przecinek tak, aby po przecinku była jedna cyfra (bo w mianowniku mamy jedno zero); w tym przypadku nie ma potrzeby dopisywania zer,

 • $${2374}/{100}= 23,74$$ ← przepisujemy liczbę 2374 z licznika i stawiamy przecinek tak, aby po przecinku były dwie cyfry (bo w mianowniku mamy dwa zera); w tym przypadku nie ma potrzeby dopisywania zer.

  Uwaga

Istnieją ułamki zwykłe, które możemy rozszerzyć lub skrócić tak, aby otrzymać w mianowniku 10, 100, 1000,... Jednak nie wszystkie ułamki można zamienić na równe im ułamki dziesiętne, to znaczy tak rozszerzyć lub skrócić, aby otrzymać ułamek o mianowniku 10, 100, 1000 itd.

Przykłady ułamków, które dają się rozszerzyć lub skrócić, tak aby otrzymać ułamek dziesiętny:
$$1/2= {1•5}/{2•5}=5/{10}= 0,5$$
$$3/{20}= {3•5}/{20•5}= {15}/{100}= 0,15$$
$${80}/{400}= {80÷4}/{400÷4}={20}/{100}= 2/{10}= 0,2$$

Nie można natomiast zamienić na ułamek dziesiętny ułamka $$1/3$$. Ułamka tego nie można skrócić ani rozszerzyć tak, aby w mianowniku pojawiła się liczba 10, 100, 1000 itd.

Dzielenie z resztą

Dzielenie z resztą to takie dzielenie, w którym otrzymujemy pewien iloraz oraz resztę. 


Sposób wykonywania dzielenia z resztą:

 1. Podzielmy liczbę 23 przez 3.

 2. Wynikiem dzielenia nie jest liczba całkowita (pewna część nam pozostanie). Maksymalna liczba 3, które zmieszczą się w 23 to 7.

 3. `7*3=21` 

 4. Różnica między liczbami 23 i 21 wynosi `23-21=2` , zatem resztą z tego dzielenia jest liczba 2.

 5. Poprawny zapis działania: `23:3=7 \ "r" \ 2` $$r.2$$


Przykłady:

 • `5:2=2 \ "r" \ 1` 
  Sprawdzenie:  `2*2+1=4+1=5` 

 • `27:9=3 \ "r" \ 0` 
  Sprawdzenie:  `3*9+0=27+0=27` 

 • `53:5=10 \ "r" \ 3` 
  Sprawdzenie: `10*5+3=50+3=53` 

 • `102:20=5 \ "r" \ 2` 
  Sprawdzenie:  `5*20+2=100+2=102` 


Zapamiętaj!!!

Reszta jest zawsze mniejsza od dzielnika.

Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom