🎓 Drewniana kulka wynurza się z wody... - Zadanie 43: Fizyka. Zbiór zadań 1. Po gimnazjum - strona 37
Fizyka
Fizyka. Zbiór zadań 1. Po gimnazjum (Zbiór zadań, Operon)

Dane:

 

 

 

Szukane:

 

Rozwiązanie: 

Kulka wynurza się z wody, czyli jej początkowa szybkość w wodzie jest zerowa. Kulka porusza się z przyspieszeniem . Prędkość ciała w ruchu jednostajnie przyspieszonym przedstawiamy za pomocą wzoru:

 

gdzie vk jest prędkością końcową ciała, vp jest prędkością początkową ciała, a jest przyspieszeniem z jakim poruszało się to ciało, t jest czasem ruchu ciała. Z tego wynika, że czas wynurzania się kulki możemy przedstawić wzorem:

 

 

 

Znamy drogę jaką pokonała kulka w wodzie. Drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym przedstawiamy za pomocą wzoru:

 

gdzie s jest drogą jaką przebyło ciało, vp jest prędkością początkową z jaką poruszało się to ciało, a jest przyspieszeniem z jakim poruszało się ciało, t jest czasem ruchu tego ciała. Z tego wynika, że końcową szybkość uzyskaną przez kulkę poruszającą się w wodzie przedstawimy zależnością:

 

 

 

 

 

Piłka wyskakuje z wody w szybkością początkową  poruszając się pionowo w górę. Rzucając ciało pionowo w górę nadajemy mu pewną prędkość początkową, a ciało porusza się ruchem jednostajnie opóźnionym z opóźnieniem równym opóźnieniu ziemskiemu. Z tego wynika, że prędkość tego ciała po pewnym czasie przedstawimy wzorem:

 

gdzie v jest prędkością końcową ciała, vp jest prędkością początkową ciała, g jest przyspieszeniem ziemskim, t jest czasem ruchu ciała. Czas wznoszenia się piłki będzie wynosił:

 

 

 

Rzucając z pewnej wysokości h w górę przedmiot otrzymujemy równanie:

 

gdzie H jest wysokością, na jakiej znajdzie się ciało po czasie t, któremu nadano prędkość początkową vp, g jest przyspieszeniem ziemskim. Przy czym w naszym przypadku . Wówczas otrzymujemy, że:

 

 

 

 

 

 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

 

Odp.: Kulka wzniesie się ponad powierzchnię wody na wysokość równą  

DYSKUSJA
klasa:
I liceum
Informacje
Autorzy: Barbara Budny
Wydawnictwo: Operon
Rok wydania:
ISBN: 9788376808918
Autor rozwiązania
user profile

Ewelina

16874

Nauczyciel

Nauczycielka fizyki w liceum z 2-letnim doświadczeniem oraz matematyki w szkole podstawowej z 4-letnim doświadczeniem. Uwielbiam podróże oraz gry planszowe.

Wiedza
Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY1419ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA12974WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE3381KOMENTARZY
komentarze
... i44844razy podziękowaliście
Autorom