Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
Fizyka
Wybierz książkę
Fizyka. Zbiór zadań 1. Po gimnazjum, Zbiór zadań

Dane:

 

 

 

 

 

Szukane:

 

Rozwiązanie:

Kamień spadając z platformy ruchem swobodnym porusza się z zerową prędkością początkową i przyspieszeniem równym przyspieszeniu ziemskiemu. Prędkość ciała w ruchu jednostajnie przyspieszonym przedstawiamy za pomocą wzoru:

 

gdzie vk jest prędkością końcową ciała, vp jest prędkością początkową ciała, a jest przyspieszeniem z jakim poruszało się to ciało, t jest czasem ruchu ciała. Z tego wynika, że czas spadku kamienia z platformy do wody będzie miał postać:

 

 

Drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym przedstawiamy za pomocą wzoru:

 

gdzie s jest drogą jaką przebyło ciało, vp jest prędkością początkową z jaką poruszało się to ciało, a jest przyspieszeniem z jakim poruszało się ciało, t jest czasem ruchu tego ciała. Wówczas prędkość, z jaką kamień wpadnie do wody wynosi:

 

 

 

 

 

Komentarze