Matematyka

Matematyka z plusem 2 (Zbiór zadań, GWO)

Pole największego przekroju zawierającego dwie przeciwległe krawędzie 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Matematyka

Pole największego przekroju zawierającego dwie przeciwległe krawędzie

12
 Zadanie
13
 Zadanie
14
 Zadanie
15
 Zadanie
16
 Zadanie

17
 Zadanie

UWAGA! Oglądasz stare wydanie książki. Kliknij tutaj, aby zobaczyć najnowsze.

Policzmy pole narysowanego poniżej przekroju. Jego pole, to pole prostokąta o wymiarach 12 x d, gdzie rownanie matematyczne  jest przekątną kwadratu o boku rownanie matematyczne

Policzmy długość rownanie matematyczne

rownanie matematyczne

Liczymy pole przekroju

rownanie matematyczne 

Policzmy pole narysowanego poniżej przekroju. Jego pole, to pole prostokąta o wymiarach 5 x d, gdzie rownanie matematyczne  jest przekątną prostokąta o wymiarach 5 x 12.

Policzmy długość rownanie matematyczne z tw. Pitagorasa

rownanie matematyczne

rownanie matematyczne

Liczymy pole przekroju

rownanie matematyczne 

Zatem pole największego przekroju zawierającego dwie przeciwległe krawędzie wynosi rownanie matematyczne . Prawidłowa jest odpowiedź B.

Odpowiedź:

B

DYSKUSJA
user avatar
Czesław

26 maja 2018
Dziękuję!
Informacje
Autorzy: M. Braun, J. Lech
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
ISBN: 9788374201711
Autor rozwiązania
user profile

Nauczyciel

Wiedza
Kwadrat

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.

Przekątne kwadratu są prostopadłe, mają równą długość i wspólny środek. Przekątne tworzą z bokami kwadratu kąt 45°.

Długość jednego boku jest wymiarem kwadratu.

kwadrat
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom