Matematyka

Matematyka z plusem 2 (Zbiór zadań, GWO)

Oblicz pola zacieniowanych obszarów 4.54 gwiazdek na podstawie 13 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka
UWAGA! Oglądasz stare wydanie książki. Kliknij tutaj, aby zobaczyć najnowsze.

a) Pole zacieniowanego obszaru, to `1/3`  obszaru powstałego z wycięcia trójąta równobocznego z narysowanego koła. Mamy zatem

`P_(x)=1/3(P_(k)-P_(t))` , gdzie`P_(k)`  jest polem koła, a `P_(t)`  polem trójkąta równobocznego.

Mamy `a=6` . Przez h oznaczmy wysokość trójkąta równobocznego. Zatem promień okręgu opisanego na trójkącie możemy łatwo policzyć

`R=2/3h=2/3*(asqrt(3))/2=(asqrt(3))/3=(6sqrt(3))/3=2sqrt(3)`

 Teraz liczymy pole koła

`P_(k)=piR^2=pi(2sqrt(3))^2=12pi` 

Teraz liczymy pole trójkąta

`P_(t)=(a^2sqrt(3))/4=(36sqrt(3))/4=9sqrt(3)`

`P_(x)=1/3(12pi-9sqrt(3))=4pi-3sqrt(3)`

b)

 Pole zacieniowanego obszaru, to `1/3`  obszaru powstałego z wycięcia koła z narysowanego trójkąta równobocznego. Mamy zatem

`P_(x)=1/3(P_(t)-P_(k))` , gdzie`P_(k)`  jest polem koła, a `P_(t)`  polem trójkąta równobocznego.

Mamy `a=6` . Przez h oznaczmy wysokość trójkąta równobocznego. Zatem promień okręgu wpisanego w trójkąt  możemy łatwo policzyć

`r=1/3h=1/3*(asqrt(3))/2=(asqrt(3))/6=(6sqrt(3))/6=sqrt(3)`

 Teraz liczymy pole koła

`P_(k)=pir^2=pi(sqrt(3))^2=3pi` 

Teraz liczymy pole trójkąta

`P_(t)=(a^2sqrt(3))/4=(36sqrt(3))/4=9sqrt(3)`

`P_(x)=1/3(9sqrt(3)-3pi)=3sqrt(3)-pi`

 c) Pole zacieniowanego obszaru to różnica w polach kół wyznaczonych przez dwa okręgi  - opisany na kwadracie oraz wpisany w kwadrat.

Mamy `P_(x)=P_(1)-P_(2), ` gdzie `P_(1) ` jest polem koła opisanego na kwadracie, a `P_(2)`  polem koła wpisanego w kwadrat.

Obliczmy R - promień okręgu opisanego na kwadracie. Niech d będzie przekątną kwadratu o boku a=4.

`R=1/2d=1/2asqrt(2)=1/2*4sqrt(2)=2sqrt(2)`

Zatem `P_(1)=piR^2=pi(2sqrt(2))^2=8pi`

Obliczmy r - promień okręgu wpisanego w kwadrat.

`r=1/2a=1/2*4=2`

Zatem `P_(2)=pir^2=pi2^2=4pi`

`P_(x)=8pi-4pi=4pi`

d) Mamy

` P_(x)=P_(1)+1/3(P_(k)-P_(sz))` , gdzie `P_(1)`  jest polem narysowanego trójkąta równoramiennego o ramionach długości a, `P_(k) ` jest polem koła, które jest wyznaczone przez okrąg opisany na sześciokącie foremnym, `P_(sz)`  jest polem sześciokąta foremnego.

Promień okręgu opisanego na sześciokacie ma miarę `R=a=3` . Mamy zatem

`P_(k)=piR^2=pi3^2=9pi`

Pole sześciokąta foremnego o boku a jest sumą pól sześciu trójkątów równobocznych o boku a. Mamy zatem

`P_(sz)=6*(a^2sqrt(3))/4=6*(9sqrt(3))/4=(27sqrt(3))/2`

Pozostaje jeszcze policzyć `P_(1)` . Jest to pole trójkąta równoramiennego o ramionach długości 3 i kącie przy wierzchołku 120 stopni.

Narysujmy wysokość tego trójkąta poprowadzoną do podstawy i nazwijmy ją h. Dzieli ona trójkąt równoramienny na dwa trójkąty prostokątne o kątach ostrych 60 i 30 stopni. Z własności takiego trójkata prostokątnego wiemy, że wysokość h ma miarę `1/2*3=1,5` , natomiast połowa podstawy trójkata równoramiennego ma miarę `1,5sqrt(3), ` czyli podstawa ma długość `3 sqrt(3).`  Liczymy pole trójkąta

`P_(1)=1/2(3sqrt(3))*3/2=9/4sqrt(3)`

Liczymy

` ``P_(x)=P_(1)+1/3(P_(k)-P_(sz))=9/4sqrt(3)+1/3(9pi-27/2sqrt(3))`

`P_(x)=9/4sqrt(3)+3pi-9/2sqrt(3)`

`P_(x)=9/4sqrt(3)+3pi-18/4sqrt(3)=3pi-9/4sqrt(3)`

` ` 

Odpowiedź:

a) `4pi-3sqrt(3)`

b) `3sqrt(3)-pi`

c) `4pi`

d) `3pi-9/4sqrt(3)`

 

DYSKUSJA
user profile image
Gość

13-11-2017
Dzięki za pomoc :)
Informacje
Matematyka z plusem 2
Autorzy: M. Braun, J. Lech
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Proste, odcinki i kąty

Najprostszymi figurami geometrycznymi są: punkt, prosta, półprosta i odcinek.

 1. Punkt – jest to jedno z pojęć pierwotnych, co oznacza że nie posiada formalnej definicji, jednak możemy wyobrazić go sobie jako nieskończenie małą kropkę lub ślad po wbitej cienkiej szpilce. Punkty oznaczamy wielkimi literami alfabetu.

  punkt
   
 2. Prosta – jest to jedno z pojęć pierwotnych, co oznacza że nie posiada formalnej definicji, jednak możemy wyobrazić ją sobie jako niezwykle długą i cienką, naprężona nić lub ślad zgięcia wielkiej kartki papieru.

  Możemy też powiedzieć, że prosta jest figurą geometryczną złożoną z nieskończenie wielu punktów. Prosta jest nieograniczona, czyli nie ma ani początku ani końca. Proste oznaczamy małymi literami alfabetu.
   

  prosta

  Jeżeli punkt A należy do prostej a, to mówimy, że prosta a przechodzi przez punkt A.

  prosta-punkty

  $$A∈a$$ (czyt.: punkt A należy do prostej a); $$B∈a$$; $$C∉a$$ (czyt.: punkt C nie należy do prostej a); $$D∉a$$

  Przez jeden punkt można poprowadzić nieskończenie wiele prostych.

  prosta-przechodzaca-przez-punkty

  Przez dwa różne punkty A i B można poprowadzić tylko jedną prostą. Prostą przechodzącą przez dwa różne punkty A i B oznaczamy prostą AB.
   
 3. Półprosta – jedna z dwóch części prostej, na które punkt dzieli tę prostą, wraz z tym punktem. Inaczej mówiąc półprosta to część prostej ograniczona z jednej strony punktem, który jest jej początkiem.
   

  polprosta
   
 4. Odcinek – Jeżeli dane są dwa różne punkty A i B należące do prostej, to zbiór złożony z punktów A i B oraz z tych punktów prostej AB, które są zawarte między punktami A i B, nazywamy odcinkiem AB.


  odcinekab

  Punkty A i B nazywamy nazywamy końcami odcinka. Końce odcinków oznaczamy wielkimi literami alfabetu,natomiast odcinek możemy oznaczać małymi literami.
   
 5. Łamana – jest to figura geometryczna, będąca sumą skończonej liczby odcinków. Inaczej mówiąc, łamana to figura zbudowana z odcinków w taki sposób, że koniec jednego odcinka jest początkiem następnego odcinka.


  lamana
   

  Odcinki, z których składa się łamana nazywamy bokami łamanej, a ich końce wierzchołkami łamanej.
   

  • Jeśli pierwszy wierzchołek łamanej pokrywa się z ostatnim, to łamaną nazywamy zamkniętą.

   lamana-zamknieta
    
  • Jeśli pierwszy wierzchołek nie pokrywa się z ostatnim, to łamana nazywamy otwartą.

   lamana-otwarta
 
Mnożenie i dzielenie

Kolejnymi działaniami, które poznasz są mnożenie i dzielenie.

 1. Mnożenie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b liczbę c = a•b (lub a×b). Mnożone liczby nazywamy czynnikami, a wynik mnożenia iloczynem.

  mnożenie liczb

  Mnożenie jest:

  1. przemienne (czynniki można zamieniać miejscami) , np. 3 • 2 = 2 • 3
  2. łączne (gdy mamy większą liczbę czynników możemy je mnożyć w dowolnej kolejności),
   np. $$(3 • 5) • 2 = 3 • (5 • 2)$$
  3. rozdzielne względem dodawania i odejmowania
   np. 2 • (3 + 4) = 2 • 3 + 2 • 4
   2 • ( 4 - 3) = 2 • 4 - 2 • 3
   Wykorzystując łączność mnożenia można zdecydowanie łatwiej uzyskać iloczyn np.: 4 • 7 • 5 = (4 • 5) • 7 = 20 • 7 = 140
 2. Dzielenie
  Podzielić liczbę a przez b oznacza znaleźć taką liczbę c, że $$a = b • c$$, np. $$12÷3 = 4$$, bo $$12 = 3 • 4$$.
  Wynik dzielenia nazywamy ilorazem, a liczby odpowiednio dzielną i dzielnikiem.

  dzielenie liczb

  Dzielenie podobnie jak odejmowanie nie jest ani przemienne, ani łączne
   

  Ciekawostka

Znak x (razy) został wprowadzony w 1631 przez angielskiego matematyka W. Oughtreda, a symbol ͈„•” w 1698 roku przez niemieckiego filozofa i matematyka G. W. Leibniz'a.

Zobacz także
Udostępnij zadanie