Matematyka

Autorzy:Podobińska Barbara, Przetacznik-Dąbrowa Teresa

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2013

W trapezie prostokątnym krótsza podstawa ma 8 cm i stanowi 2/5 długości dłuższej podstawy 4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 3 Klasa
  3. Matematyka

`8\ "cm - długość krótszej podstawy"`

`8*5/2=20\ "cm - długość dłuższej podstawy"`

 

Krótsza przekątna o długości 10 cm wraz z krótszą podstawą i wysokością (h) tworzy trójkąt prostokątny. Z tw. Pitagorasa:

`h^2+8^2=10^2`

`h=sqrt(100-64)=sqrt36=6\ "cm"`

 

Pole trapezu wynosi:

`P=(8+20)/2*6=14*6=84\ "cm"^2`

 

Ramię (x) tworzy wraz z wysokością i różnicą długości podstaw (20 - 8 = 12 cm) trójkąt prostokątny.

Z tw. Pitagorasa:

`12^2+6^2=x^2`

`x=sqrt(12^2+6^2)=sqrt(144+36)=sqrt(180)=3sqrt20=6sqrt5\ "cm"`

 

Obwód wynosi:

`O=6sqrt5+6+8+20=34+6sqrt5\ "cm"`