Klasa
II liceum
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Prosto do matury 2. Zakres podstawowy i rozszerzony. Reforma 2019, Podręcznik

Przyjmijmy oznaczenia jak na rysunku.

Stosunek długości podstaw |AB|:|CD|=7:5.

Przyjmijmy więc, że długość odcinka AB ma długość 7x, natomiast długość odcinka CB ma długość 5x.

Trójkąty ABM oraz DCM są trójkątami podobnymi, gdyż miary kątów w obu trójkątach są takie same

(kąty BAM oraz CDM są kątami odpowiadającymi, także kąty ABM oraz DCM są kątami odpowiadającymi).

Trójkąty te są podobne, więc długości odpowiadających sobie boków są proporcjonalne, czyli:

Komentarze