Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
MATeMAtyka 1. Zakres podstawowy. Reforma 2019, Zbiór zadań

Liczby pierwsze mniejsze od 55:

 

  

Liczba 55 przedstawiona w postaci sumy dwóch różnych liczb pierwszych:

 

Komentarze