Historia

Autorzy:Stanisław Roszak

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2016

Scharakteryzuj kulturę sarmacką. 4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

W XVII oraz w pierwszej połowie XVIII wieku w Rzeczpospolitej królował sarmatyzm. Jego podstawę stanowiła ideologia wywodząca polską szlachtę od starożytnego ludu Sarmatów. Sarmatyzm integrował szlachtę Rzeczypospolitej, uzasadniając posiadane przez nią przywileje społeczne, ale także odmienność jej obyczajów. Polska szlachta kontestowała zachodnioeuropejskie wzorce (ksenofobia), pielęgnowała tradycję narodowe, miała szczególne poglądy na świat oraz politykę, hołdowała wschodniej modzie. Sarmaci uważali, że nad bezpieczeństwem Rzeczypospolitej czuwa sam Bóg. Byli przekonani, że w ich ojczyźnie panuje idealny ustrój polityczny (monarchia mixta), łączący zalety monarchii i republiki, chroniący przed zaprowadzeniem rządów absolutnych. Sarmaci sądzili, że szlachta zamieszkująca tereny Rzeczpospolitej jes nasilniejsza, najlepsza, najpobożniejsza oraz wysoko wykształcona, dlatego też nie musi czerpać wzorców od innych narodów. Ta postawa doprowadziła w konsekwencji do nietolerancji, głupoty politycznej oraz dewocji. Uniemożliwiała przeprowadzenie jakichkolwiek reform w państwie.