Historia

Przedstaw skutki wojen toczonych przez 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Skutki wojen toczonych przez Rzeczpospolitą w pierwszej połowie XVII wieku:

 • Powstanie Bohdana Chmielnickiego, wojny z Rosją, Turcją oraz Szwecją przyczyniły się do znacznego osłabienia Rzeczypospolitej. 
 • W wyniku walk znacznie spadła liczba ludności, terytorium Rzeczypospolitej zmiejszyło się z prawie miliona do 733 tysięcy km2. Wiele kwitnących w XVI wieku osad zamieniło się w pustki - ziemie opustoszały.
 • Wojnom towarzyszyły liczne zniszczenia, głód oraz epidemie. 
 • Ogromne straty materialne poniosły wielkie ośrodki miejskie. Część wielkich miast jak Warszawa, Kraków oraz Poznań straciły około połowy mieszkańców. 
 • Przemarsze wrogich wojsk wraz z rabunkami hamowały rozwój miast, powodowały upadek handlu oraz rzemiosła.
 • Zaległości w wypłacaniu żołdu dla wojska prowadziły do buntu żołnierzy.
 • Trudna sytuacja wewnętrzna w Rzeczypospolitej rodziła także konflikty na tle wyznaniowym. W 1658 roku sejm polski uchwalił ustawę o wypędzeniu z kraju braci polskich, wśród których szlachta szukała winnych rozpoczęcia wojny polsko-szwedzkiej. 
 • Zasada "liberum veto" stała się głównym narzędziem zrywania posiedzeń sejmu. 
 • Podczas, gdy inne państwa europejskie przeżywały rozkwit, Rzeczypospolita w wyniku toczonych w XVII wieku wojen oraz kryzysu wewnętrznego straciła swoją dotychczasową pozycję.
DYSKUSJA
Informacje
Śladami przeszłości 2
Autorzy: Stanisław Roszak
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Największy wspólny dzielnik (nwd)

Największy wspólny dzielnik (NWD) dwóch liczb naturalnych jest to największa liczba naturalna, która jest dzielnikiem każdej z tych liczb.

Przykłady:

 • Największy wspólny dzielnik liczb 6 i 9 to liczba 3.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 6: 1, 2, 3, 6;
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 9: 1, 3, 9;
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 6 i 9. Jest to 3.
 • Największy wspólny dzielnik liczb 12 i 20 to liczba 4.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 12: 1, 2, 3, 4, 6, 12;
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 20: 1, 2, 4, 5, 10, 20;
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 12 i 20. Jest to 4.
Ułamki właściwe i niewłaściwe
 1. Ułamek właściwy – ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika. Ułamek właściwy ma zawsze wartość mniejszą od 1.
  Przykłady: $$3/8$$, $${23}/{36}$$, $$1/4$$, $$0/5$$.
   

 2. Ułamek niewłaściwy – ułamek, którego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika. Ułamek niewłaściwy ma zawsze wartość większą od 1.
  Przykłady: $${15}/7$$, $$3/1$$, $${129}/5$$, $${10}/5$$.
   

Zobacz także
Udostępnij zadanie