Historia

Wymień przyczyny i skutki wojny domowej 4.6 gwiazdek na podstawie 10 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Przyczyny wojny domowej w Anglii w połowie XVII wieku:

 • Zmniejszenie znaczenia parlamentu angielskiego za panowania Henryka VIII i jego córki Elżbiety I;
 • Próba kontynuowania samodzielnych rządów przez Karola I Stuarta - dalsze ograniczenie zadań parlamentu;
 • Liczne wojny, obciążenie Anglii wielkimi wydatkami;
 • W celu zdobycia funduszy na prowadzenia dalszych działań wojennych Karol I nakładał na poddanych nowe podatki oraz wysokie kary pieniężne;
 • Niezadowolenie poddanych z rządów Karola I Stuarta;
 • Zahamowanie rozwoju gospodarczego i ekonomicznego w Anglii; 
 • Dysproporcja w rozwoju ekonomicznym pomiędzy zacofaną północą i zachodem a rozwiniętym południem i wschodem;
 • W parlamencie angielskim coraz większe znaczenie zaczęli wzbudzać przedstawiciele nowej szlachty zwanej "gentry" - kontestowali politykę władcy;
 • Konflikty na tle religijnym pomiędzy popierającymi króla anglikanami a purytanami;
 • Purytanie zaczęli stanowić zdecydowaną opozycję względem angielskiego władcy;
 • Próba narzucenia anglikanizmu Szkotom;

Skutki wojny domowej w Anglii w połowie XVII wieku:

 • W 1660 roku odbyła się koronacja Karola II Stuarta - oznaczała koniec republiki i restaurację monarchii Stuartów;
 • Król współrządził państwem w porozumieniu z parlamentem;
 • W 1679 roku uchwalono "Habeas Corpus Act" - zbiór praw chroniących przed wzmocnieniem władzy królewskiej oraz gwarantujących Anglikom nietykalność osobistą;
 • W 1689 roku parlament angielski wydał "Deklarację Praw Narodu Angielskiego" ("Bill of rights") według krórej Anglia stawała się monarchią parlamentarną z ograniczoną władzą króla. Władca bez zgody parlamentu nie mógł wydawać ani zmieniać ustaw, nie mógł też nakładać podatków. Wprowadzono regularne zwoływanie parlamentu i swobodę jego obrad. Od tej pory to parlament decydował o składzie i liczebności armii;
 • Ograniczono uprawnienia monarchy - "Król panuje ale nie rządzi";
 • Zrównano wszystkich obywateli względem prawa, ustały wszelkie formy zależności osobistej;
 • Katolików pozbawiono prawa pisatowania urzędów państwowych;

 

DYSKUSJA
Informacje
Śladami przeszłości 2
Autorzy: Stanisław Roszak
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dzielniki

Dzielnik liczby to taka liczba, przez którą dana liczba jest podzielna. Dzielnikiem każdej liczby naturalnej n (n>1) jest 1 oraz ona sama.

Inaczej mówiąc, dzielnikiem liczby naturalnej n nazywamy liczbę naturalną m, jeżeli liczba n podzieli się przez m, tzn. gdy istnieje taka liczba naturalna k, że $$n=k•m$$.

Przykład:

10 dzieli się przez 1, 2, 5 i 10, z tego wynika, że dzielnikami liczby 10 są liczby 1, 2, 5 i 10.

Możemy też powiedzieć, że:

 • 1 jest dzielnikiem 10 bo 10=10•1
 • 2 jest dzielnikiem 10 bo 10=5•2
 • 5 jest dzielnikiem 10 bo 10=2•5
 • 10 jest dzielnikiem 10 bo 10=1•10


Jeżeli liczba naturalna m jest dzielnikiem liczby n, to liczba n jest wielokrotnością liczby m.

Przykład:
Liczba 2 jest dzielnikiem liczby 10, czyli liczba 10 jest wielokrotnością liczby 2.
Symboliczny zapis $$m∣n$$ oznacza, że m jest dzielnikiem liczby n (lub n jest wielokrotnością liczby m). Powyższy przykład możemy zapisać jako $$2|10$$ (czytaj: 2 jest dzielnikiem 10).


Dowolna liczba naturalna n, większa od 1 (n>1), która ma tylko dwa dzielniki: 1 oraz samą siebie (czyli liczbę n) nazywamy liczbą pierwszą. Liczbami pierwszymi są liczby: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23...

  Zapamiętaj

Liczba 1 nie jest liczbą pierwszą – bo ma tylko jeden dzielnik. Liczba 0 też nie jest liczbą pierwszą – bo ma nieskończenie wiele dzielników.

  Zapamiętaj

Liczbę niebędącą liczbą pierwszą, czyli posiadająca więcej niż dwa dzielniki, nazywamy liczbą złożoną. Liczbami złożonymi są: 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18...

  Zapamiętaj

Liczby 1 i 0 nie są liczbami złożonymi.

  Ciekawostka

Liczba doskonała to liczba, która jest równa sumie wszystkich swoich dzielników mniejszych od niej. Dotychczas znaleziono tylko 46 liczb doskonałych. Przykładem liczby doskonałej jest 6.

Wyłączenie całości z ułamka niewłaściwego

Jeśli ułamek jest niewłaściwy (czyli jego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika) to możemy wyłączyć z niego całość, tzn. dzielimy (być może zresztą) licznik przez mianownik (tzn. sprawdzamy ile razy mianownik „zmieści się” z liczniku) i otrzymujemy w ten sposób liczbę naturalną, będącą całością (tzw. składnik całkowity) oraz resztę, która jest ułamkiem właściwym (tzw. składnik ułamkowy).

Przykład: $$9/4 = 2 1/4$$

Opis powyższego przykładu: Dzielimy 9 przez 4, czyli sprawdzamy ile razy 4 zmieści się w 9. Liczba 4 zmieści się 2 razy w liczbie 9, czyli otrzymujemy 2 i resztę 1 (bo $$2•4= 8$$, czyli do 9 brakuje 1, i ona jest naszą resztą).

Zobacz także
Udostępnij zadanie