Historia

Omów przebieg powstania Chmielnickiego 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Przegieg powstania Bohdana Chmielnickiego:

Problem kozacki był jednym z największych problemów wewnętrzynych Rzeczypospolitej w I połowie XVII wieku. W latach 1591-1638 na Ukrainie doszło do 6 dużych powstań kozackich. Największe powstanie Kozaków zaporoskich wybuchło w 1648 roku. Od nazwiska przywódców Kozaków nazwane jest ono powstaniem Bohdana Chmielnickiego.

 • 1648 rok - wybuch powstania - wojska Rzeczpospolitej zostały pokonane w bitwach nad Żółtymi Wodami, pod Korsuniem oraz Piławcami.
 • 1649 rok - król Jan Kazimierz zawarł z Kozakami ugodę w Zborowie (Bohdan Chmielnicki uzyskuje tytuł hetmana kozackiego, nastąpiło zwiększenie rejestru kozackiego).
 • 1651 rok - nastąpiło wznowienia walk polsko - kozackich, wojska kozackie zostały rozbite pod Beresteczkiem. W starciach trwających trzy dni armia dowodzona przez króla Jana Kazimierza oraz wojewodę ruskiego Jeremiego Wiśniowieckiego pokonała połączone siły kozacko-tatarskie.
 • 1651 rok - zawarto ugodę w Białej Cerkwi. Rejestr Kozaków ograniczono do 20 tysięcy. Przyjęte postanowienia nie satysfakcjonowały żadnej ze stron, dlatego wkrótce porozumienie zostało zerwane.
 • 1652 rok - klęska wojsk polskich w bitwie pod Batohem
 • 1654 rok - zawarcie ugody perejsławskiej. Ukraina miała stać się autonomiczną częścią państwa moskiewskiego, a Kozacy mieli zachować przywileje oraz administrację. Szybko okazało się jednak, że ten zapis nie będzie respektowany.
 • 1658 rok - po śmierci Bohdana Chmielnickiego część Kozaków starała się zerwać układ z Rosją i powrócić do Rzeczypospolitej. Zawarto unię w Hadziaczu. Zgodnie z jej postanowieniami Ukraina miała stać się oddzielnym księstwem ruskim (woj. kijowskie, bracławskie i czernihowskie) z oddzielnymi urzędami, skarbem, wojskiem i trybunałem sądowym oraz dominującym wyznaniem prawosławnym.
 • Wojna państwa polsko - litewskiegoz Moskwą sprawiła, że warunki tej unii nigdy nie weszły w życie. Na mocy rozejmu w Andruszowie, zawartego w 1667 r. Rzeczpospolita utraciła na rzecz Rosji wschodnią Ukrainę.
DYSKUSJA
klasa:
Informacje
Autorzy: Stanisław Roszak
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile

Paulina

55009

Nauczyciel

Wiedza
Dodawanie i odejmowanie

Działania arytmetyczne to dwuargumentowe działania, które dwóm danym liczbom przyporządkowują trzecią liczbę, czyli tzw. wynik działania. Zaliczamy do nich dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

 1. Dodawanie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b, liczbę c = a + b. Wynik dodawania nazywany jest sumą, a dodawane składnikami sumy.
   

  dodawanie liczb


  Składniki podczas dodawania można zamieniać miejscami, dlatego mówimy, że jest ono przemienne. Niekiedy łatwiej jest dodać dwa składniki, gdy skorzystamy z tej własności.
  Przykład: $$7 + 19 = 19 +7$$.

  Kiedy jednym ze składników sumy jest inna suma np. (4+8), to możemy zmienić położenie nawiasów (a nawet je pominąć), na przykład $$12 + (4 + 8) = (12 + 8) + 4 = 12 + 8 + 4$$
  Mówimy, że dodawanie jest łączne.

  Poniżej przedstawiamy przykład, gdy warto skorzystać z praw łączności i przemienności:
  $$12 + 3 + 11 + (7 + 8) + 9 = 12 + 8 +3 +7 + 11 + 9 = 20 + 10 + 20 = 50$$
   

 2. Odejmowanie
  Odjąć liczbę b od liczby a, tzn. znaleźć taką liczbę c, że a = b+ c.
  Przykład $$23 - 8 = 15$$, bo $$8 + 15 = 23$$.

  Odejmowane obiekty nazywane są odpowiednio odjemną i odjemnikiem, a wynik odejmowania różnicą.

  odejmowanie liczb

  Odejmowanie w przeciwieństwie do dodawania nie jest ani łączne, ani przemienne.
  np. $$15 - 7 ≠ 7 - 15$$ (gdzie symbol ≠ oznacza "nie równa się").
 
Przeliczanie jednostek – centymetry na metry i kilometry

W praktyce ważna jest umiejętność przeliczania 1 cm na planie lub mapie na ilość metrów lub kilometrów w terenie.

 • 1 m = 100 cm
 • 1 cm = 0,01 m
 • 1 km = 1000 m = 100000 cm
 • 1 m = 0,001 km
 • 1 cm = 0,00001 km

Przykłady na przeliczanie skali mapy:

 • skala 1:2000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 2000 cm w rzeczywistości, czyli 20 m policzmy: 2000 cm = 2000•0,01= 20 m
 • skala 1:30000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 30000 cm w rzeczywistości, czyli 300 m policzmy: 30000 cm = 30000•0,01= 300 m
 • skala 1:500000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 500000 cm w rzeczywistości, czyli 5 km policzmy: 500000 cm = 500000•0,00001= 5 km
 • skala 1:1000000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 1000000 cm w rzeczywistości, czyli 10 km policzmy: 1000000 cm = 1000000•0,00001= 10 km
Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom