Omów przebieg powstania Chmielnickiego - Zadanie 6: Śladami przeszłości 2 - strona 262
Historia
Wybierz książkę
Omów przebieg powstania Chmielnickiego 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Przegieg powstania Bohdana Chmielnickiego:

Problem kozacki był jednym z największych problemów wewnętrzynych Rzeczypospolitej w I połowie XVII wieku. W latach 1591-1638 na Ukrainie doszło do 6 dużych powstań kozackich. Największe powstanie Kozaków zaporoskich wybuchło w 1648 roku. Od nazwiska przywódców Kozaków nazwane jest ono powstaniem Bohdana Chmielnickiego.

 • 1648 rok - wybuch powstania - wojska Rzeczpospolitej zostały pokonane w bitwach nad Żółtymi Wodami, pod Korsuniem oraz Piławcami.
 • 1649 rok - król Jan Kazimierz zawarł z Kozakami ugodę w Zborowie (Bohdan Chmielnicki uzyskuje tytuł hetmana kozackiego, nastąpiło zwiększenie rejestru kozackiego).
 • 1651 rok - nastąpiło wznowienia walk polsko - kozackich, wojska kozackie zostały rozbite pod Beresteczkiem. W starciach trwających trzy dni armia dowodzona przez króla Jana Kazimierza oraz wojewodę ruskiego Jeremiego Wiśniowieckiego pokonała połączone siły kozacko-tatarskie.
 • 1651 rok - zawarto ugodę w Białej Cerkwi. Rejestr Kozaków ograniczono do 20 tysięcy. Przyjęte postanowienia nie satysfakcjonowały żadnej ze stron, dlatego wkrótce porozumienie zostało zerwane.
 • 1652 rok - klęska wojsk polskich w bitwie pod Batohem
 • 1654 rok - zawarcie ugody perejsławskiej. Ukraina miała stać się autonomiczną częścią państwa moskiewskiego, a Kozacy mieli zachować przywileje oraz administrację. Szybko okazało się jednak, że ten zapis nie będzie respektowany.
 • 1658 rok - po śmierci Bohdana Chmielnickiego część Kozaków starała się zerwać układ z Rosją i powrócić do Rzeczypospolitej. Zawarto unię w Hadziaczu. Zgodnie z jej postanowieniami Ukraina miała stać się oddzielnym księstwem ruskim (woj. kijowskie, bracławskie i czernihowskie) z oddzielnymi urzędami, skarbem, wojskiem i trybunałem sądowym oraz dominującym wyznaniem prawosławnym.
 • Wojna państwa polsko - litewskiegoz Moskwą sprawiła, że warunki tej unii nigdy nie weszły w życie. Na mocy rozejmu w Andruszowie, zawartego w 1667 r. Rzeczpospolita utraciła na rzecz Rosji wschodnią Ukrainę.
DYSKUSJA
klasa:
4 szkoły podstawowej
Informacje
Autorzy: Stanisław Roszak
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile

Paulina

74756

Nauczyciel

Wiedza
Kwadrat

W kwadracie: 

 • wszystkie boki mają jednakową długość

 • wszystkie kąty wewnętrzne są kątami prostymi (mają miary wynoszące 90°)

 • przekątne mają jednakowe długości, przecinają się w połowie i są prostopadłe

Wzór na pole kwadratu

`P=a*a=a^2` 

`a`  - długość boku kwadratu


Uwaga!

Każdy kwadrat jest prostokątem.

Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY2633ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA5781WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE764KOMENTARZY
komentarze
... i7699razy podziękowaliście
Autorom