Wyjaśnij, na czym polegały rządy absolutne - Zadanie 2: Śladami przeszłości 2 - strona 262
Historia
Wybierz książkę
Wyjaśnij, na czym polegały rządy absolutne 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Absolutyzm to forma rządów występująca w Europie w XVII i XVIII wieku, w której panujący władca skupiał w swym ręku pałnię władzy (władzę wykonawczą, ustawodawczą oraz sądowniczą).

W wyniku procesów historycznych zachodzących we Francji doszło do ukształtowania się w tym państwie w XVII wieku nowej formy rządów - absolutyzmu. Władza arystokracji oraz hugenotów została ograniczona na rzecz rozległych uprawnień króla. Dzięki sprawnie działającej administracji oraz stłumieniu wszelkich powstań ludowych (buntu możnych oraz mieszczaństwa) pełną władzę absolutną we Francji osiągnął Ludwik XIV - "Król Słońce". Był on najważniejszym prawodawcą oraz najwyższym sędzią w swym państwie. Arystokracja została pozbawiona wszelkiej władzy i zgromadzona na dworze królewskim w Wersalu, gdzie podlegała ścisłej kontroli monarchy. Ludwik XIV nie liczył się z prawami stanów, swoją wolę uważał za jedyne źródło prawdy. Rozbudował system policyjny.  Poddanych zamykano nawet za najmniejsze przewinienia, więzienia były przepełnione. Bastylia stanowiła symbol francuskiego absolutyzmu. Do więzienia poddani trafiali bez wyroku sądu, wystarczyło jedynie polecenie władcy. Zgodnie z głoszoną zasadą "Państwo to ja" Ludwik XIV uważał, że jego decyzje są jednoznaczne z wolą całego narodu. W rządzeniu pomagali mu jedynie jego najwierniejsi doradcy. Z ich pomocą król uchwalał podatki, ustanawiał prawa, wypowiadał wojny, a także zawierał pokoje oraz sojusze. W 1685 roku, w celu pozbycia się swoich ostatnich przeciwników odwołał "Edykt nantejski". Ponadto zreformował armię, usprawnił francuską gospodarkę, doprowadził do rozwoju francuskiej kultury oraz sztuki. Umierając w 1715 roku Ludwik XIV pozostawił po sobie sprawnie funkcjonujące państwo - monarchię absolutną, która stała się wzorem dla innych europejskich władców (Rosji, Prus oraz Austrii).

DYSKUSJA
opinia do odpowiedzi undefined
Kaja

10 grudnia 2017
Dziękuję :)
klasa:
4 szkoły podstawowej
Informacje
Autorzy: Stanisław Roszak
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile

Paulina

74267

Nauczyciel

Wiedza
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$P_p$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $P_1$, $P_2$ i $P_3$ to pola ścian prostopadłościanu.

$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $P_p=6•P$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $P_p = 6•a•a = 6•a^2$ (a - bok sześcianu).

Dzielniki

Dzielnik liczby to taka liczba, przez którą dana liczba jest podzielna. Dzielnikiem każdej liczby naturalnej n (n>1) jest 1 oraz ona sama.

Inaczej mówiąc, dzielnikiem liczby naturalnej  `n`  nazywamy taką liczbę naturalną  `m`, że  `n=k*m` `k`   jest liczbą naturalną. 


Przykład:

10 dzieli się przez 1, 2, 5 i 10. Wynika z tego, że dzielnikami liczby 10 są liczby 1, 2, 5 i 10.

Możemy też powiedzieć, że:

  • 1 jest dzielnikiem 10 bo  `10=10*1`   
  • 2 jest dzielnikiem 10 bo  `10=5*2`  
  • 5 jest dzielnikiem 10 bo  `10=2*5`  
  • 10 jest dzielnikiem 10 bo  `10=1*10`  


Uwaga!!! 

Jeżeli liczba naturalna `m`  jest dzielnikiem liczby `n` , to liczba `n`  jest wielokrotnością liczby `m` .

Przykład:

Liczba 2 jest dzielnikiem liczby 10, czyli liczba 10 jest wielokrotnością liczby 2.


Dowolną liczbę naturalną n większą od 1 (n>1), która ma tylko dwa dzielniki, 1 oraz samą siebie, nazywamy liczbą pierwszą.

Liczbami pierwszymi są liczby: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23...

Liczbę naturalną n (n>1) niebędącą liczbą pierwszą, czyli posiadającą więcej niż dwa dzielniki, nazywamy liczbą złożoną.

Liczbami złożonymi są: 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18...


Zapamiętaj!!!

Liczby 0 i 1 nie są ani liczbami pierwszymi ani złożonymi. 

 
Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY2951ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA7140WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE762KOMENTARZY
komentarze
... i8987razy podziękowaliście
Autorom