Historia

Autorzy:Stanisław Roszak

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2016

Scharakteryzuj politykę prowadzoną przez 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Polityka prowadzona przez polską szlachtę wobec Kozaków. 

Polska szlachta prowadziła nieudolną politykę wobec Kozaków. Na żyznych, choć słabo zaludnionych ziemiach ukraińskich w XVII wieku powstawały ogromne majątki ziemskie zarządzane przez polską magnaterię. Aby zapewnić sobie odpowiednią liczbę rąk do pracy, zachęcano chłopów do osiedlania się na kolonizowanych terenach, obiecując im czasowe zwolnienie z obowiązków pańszczyzny. Po upływie określonego terminu szlachta nie dość, że nie wywiązała się z obietnic to zaczęła nakładać na miejscową ludność kolejne obciążenia, co wywoływało wzrost niezadowolenia ukraińskich chłopów oraz masowe zbiegostwo na Sicz Zaporoską. Konflik dodatkowo potęgowały różnice wyznaniowe. Polska szlachta wyznawała katolicyzm, natomiast ukraińscy chłopi oraz Kozacy - prawosławie. Ponadto Kozacy domagali się zwiększenia rejestru oraz zrównania w prawach z polską szlachtą, co wywołało zdecydowany sprzeciw magnatów. Wynikające stąd konflikty doprowadziły do krwawo tłumionych powstań kozackich (w latach 1591-1638 wybuchło ich aż sześć). Największe powstanie kozackie wybuchło jednak w 1648 roku pod wodzą Bohdana Chmielnickiego.