Matematyka

Przez punkty A,B,C leżące na okręgu poprowadzono styczne do tego okręgu 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

`"Miary kątów trójkąta PRS to"\ 2alpha","\ 3alpha\ "i"\ 4alpha". Czyli razem"\ 9alpha"." `
`"Wiemy że kąty wewnętrzne każdego trójkąta dają w sumie"\ 180^o",zatem:"`

`9alpha= 180^o\ \ \ \ |:9`

`alpha=20^o`

`"Wygodniej w tym zadaniu jest dopiero na koniec przeliczać miary kątów na konkretne wartości w stopniach."`

 

`"Czworokąt PBOA:"`

`"kąt PBO -"\ 2alpha`

`"kąt PBO musi razem z kątem AOB dać"\ 180^o", ponieważ dwa pozostałe kąty czworokąta dają"\ 180^o `
`"a"\ 180^o + 180^o=360^o"."`

`"W tym zadaniu"\ 9alpha=180^o\ "więc żeby uzyskać"\ 9alpha\ "po zsumowaniu kątów PBO i AOB,"`
`"kąt AOB musi mieć miarę"\ 7alpha`

`7alpha+2alpha=9alpha=180°`

 

`"W taki sam sposób uzupełniamy miary kątów BOC i COA ('dopełniając' z kątem trójkąta PRS do"\ 9alpha")"`

 

`"Znając te symboliczne miary w ten sam sposób uzupełniamy miary kątów trójkątów AOB, BOC i AOC."`

`"W trójkącie AOB jak i w dwóch pozostałych promień koła buduje dwa ramiona trójkąta."`
`"Oznacza to, że są to trójkąty równoramienne, a kąty przy podstawie są takie same."`

`"Musimy tak 'dopełnić' te kąty, aby znów uzyskać"\ 180^o\ "(suma miar w trójkącie), zatem"\ 9alpha`

 

`"Trójkąt AOB:"`

`"Kąt środkowy"\ 7alpha\ ->\ "brakuje nam"\ 2alpha\ "do"\ 9alpha`

`2alpha\ "musimy rozłożyć na dwa kąty przy podstawie tego trójkąta:"`

`2alpha:2=1alpha`

 

`"Trójkąt BOC:"`

`"Kąt środkowy"\ 6alpha\ ->\ "brakuje nam"\ 3alpha\ "do"\ 9alpha`

`3alpha\ "musimy rozłożyć na dwa kąty przy podstawie tego trójkąta:"`

`3alpha:2= 1,5alpha`

 

`"Trójkąt AOC:"`

`"Kąt środkowy"\ 5alpha\ ->\ "brakuje nam"\ 4alpha\ "do"\ 9alpha`

`4alpha\ "musimy rozłożyć na dwa kąty przy podstawie tego trójkąta:"`

`4alpha:2= 2alpha`

 

`"Łącznie miary kątów w trójkącie:"`

`alpha=20^o`

`"Kąt przy wierzchołku A:"\ 2alpha+alpha= 3alpha=3*20^o=60^o`

`"Kąt przy wierzchołku B:"\ 1,5alpha+alpha= 2,5alpha=2,5*20^o=50^o`

`"Kąt przy wierzchołku A:"\ 2alpha+1,5alpha= 3,5alpha=3,5*20^o=70^o`

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka wokół nas 2
Autorzy: A. Drążek, E.Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

1887

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Odejmowanie pisemne
 1. Zapisujemy odjemną, a pod nią odjemnik, wyrównując ich cyfry do prawej strony.

  odejmowanie1
   
 2. Odejmowanie prowadzimy od strony prawej do lewej. Najpierw odejmujemy jedności, w naszym przykładzie mamy 3 - 9. Jeśli jedności odjemnej są mniejsze od jedności odjemnika (a tak jest w naszym przykładzie), wtedy z dziesiątek przenosimy jedną (lub więcej) „dziesiątkę” do jedności i wykonujemy zwykłe odejmowanie.
  W naszym przykładzie wygląda to następująco: od 3 nie możemy odjąć 9, więc przenosimy (pożyczamy) jedną dziesiątkę z siedmiu dziesiątek i otrzymujemy 13 – 9 = 4, czyli pod cyframi jedności zapisujemy 4, a nad cyframi dziesiątek zapisujemy ilość dziesiątek które nam zostały czyli 6 (bo od siedmiu dziesiątek pożyczyliśmy jedną, czyli zostało nam sześć dziesiątek).

  odejmowanie2
   
 3. Odejmujemy dziesiątki, a następnie zapisujemy wynik pod cyframi dziesiątek. Gdy dziesiątki odjemnej są mniejsze od dziesiątek odjemnika, z setek przenosimy jedną (lub więcej) „setkę” do dziesiątek i wykonujemy zwykłe odejmowanie.
  W naszym przykładzie mamy: 6 – 6 = 0, czyli pod cyframi dziesiątek zapisujemy 0.

  odejmowanie2
   
 4. Odejmujemy setki, a następnie wynik zapisujemy pod cyframi setek. Gdy setki odjemnej są mniejsze od setek odjemnika, z tysięcy przenosimy jeden (lub więcej) „tysiąc” do setek i wykonujemy zwykłe odejmowanie.
  W naszym przykładzie mamy: 2 – 1 = 1, czyli pod cyframi setek zapisujemy 1.

  odejmowanie3
   
 5. W rezultacie opisanego postępowania otrzymujemy wynik odejmowania pisemnego. W naszym przykładzie różnicą liczb 273 i 169 jest liczba 104.


Dla utrwalenia przeanalizujmy jeszcze jeden przykład odejmowania pisemnego.

Wykonamy pisemnie odejmowanie: 4071 - 956.

 1. Zapisujemy odjemną, a pod nią odjemnik.

  odejmowanie11
   
 2. Odejmujemy jedności: od 1 nie możemy odjąć 6, więc pożyczamy jedną dziesiątkę z siedmiu i otrzymujemy 11 – 6 = 5, czyli pod cyframi jedności zapisujemy 5, natomiast nad cyframi dziesiątek wpisujemy 6 (bo od siedmiu dziesiątek pożyczyliśmy jedną, czyli zostaje sześć dziesiątek).

  odejmowanie12
   
 3. Odejmujemy dziesiątki: 6 – 5 = 1, czyli pod cyframi dziesiątek wpisujemy 1.

  odejmowanie13
   
 4. Odejmujemy setki: od 0 nie możemy odjąć 9, więc pożyczamy jeden tysiąc i rozmieniamy go na 10 setek (bo jeden tysiąc to dziesięć setek) i otrzymujemy 10 – 9 = 1, czyli pod cyframi setek wpisujemy 1, a nad cyframi tysięcy wpisujemy 3, bo tyle tysięcy zostało.

  odejmowanie14
   
 5. Odejmujemy tysiące: w naszym przykładzie mamy 3 – 0 = 3 i wynik zapisujemy pod cyframi tysięcy.

  odejmowanie15
   
 6. Wynik naszego odejmowania: 4071 – 956 = 3115.

Mnożenie pisemne
 1. Czynniki zapisujemy jeden pod drugim wyrównując do prawej.

  mnozenie1
   
 2. Mnożymy cyfrę jedności drugiego czynnika przez wszystkie cyfry pierwszego czynnika, a otrzymany wynik zapisujemy pod kreską, wyrównując do cyfry jedności. Gdy przy mnożeniu jednej z cyfr drugiego czynnika przez jedności, dziesiątki i setki drugiego czynnika wystąpi wynik większy od 9, to cyfrę jedności tego wyniku zapisujemy pod kreską, natomiast cyfrę dziesiątek przenosimy do dziesiątek lub setek i dodajemy go do wyniku następnego mnożenia.

  W naszym przykładzie:
  4•3=12 , czyli 2 wpisujemy pod cyframi jedności, a 1 przenosimy do dziesiątek, następnie: 4•1=4, ale uwzględniamy przeniesioną 1, czyli mamy 4+1=5 i 5 wpisujemy pod cyframi dziesiątek, następnie mamy 4•1=4 i 4 wpisujemy pod cyframi setek.

  mnozenie2
   
 3. Mnożymy kolejną cyfrę drugiego czynnika przez wszystkie cyfry pierwszego czynnika, a otrzymamy wynik zapisujemy pod poprzednim, wyrównując do cyfry dziesiątek.

  W naszym przykładzie:
  1•3=3 i 3 zapisujemy pod cyframi dziesiątek, następnie 1•1=1 i 1 wpisujemy pod cyframi setek, oraz 1•1=1 i 1 wpisujemy pod cyframi tysięcy.

  mnozenie3
   
 4. Po wykonaniu mnożeń, otrzymane dwa wyniki dodajemy do siebie według zasad dodawania pisemnego.

  mnozenie4
   
 5. W rezultacie wykonanych kroków otrzymujemy wynik mnożenia pisemnego. Iloczyn liczby 113 oraz 14 wynosi 1572.

Zobacz także
Udostępnij zadanie