Matematyka

Autorzy:Małgorzata Dobrowolska

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2010

Z napełnionego kieliszka w kształcie stożka odlano połowę zawartości 4.58 gwiazdek na podstawie 12 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 3 Klasa
  3. Matematyka

Objętość kieliszka obliczamy ze wzoru:

V=1/3P_p*H=1/3*pir^2*H

V=1/3*8^2*9=192cm^3

Odlewamy połowe zawartości czyli 192/2=96cm^2

Korzystamy ze wzoru na objętość stożka oraz z podobieństwa trójkątów:

`{(96pi=1/3pir^2*h),(9/8=h/r):} rArr r=8/9h`

`96pi=1/3pi(8/9h)^2*h`

`96pi=1/3*64/81pih^3`

`h^3=(96*3*81/64)`

`h^3=364,5`

h=7cm

Odpowiedź:

h=7cm