Matematyka

Autorzy:Małgorzata Dobrowolska

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2010

Określ jak zmieni się objętość stożka o promieniu r i wysokości H gdy: 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 3 Klasa
  3. Matematyka

Objętość stożka dana jest wzorem: `V=1/3pir^2*H` więc

a) gdy wysokość zwiększy się 2 razy to

`V=1/3pi r^2*2H ` czyli i objętość zwiększy się dwukrotnie

b) gdy promień zwiększy się 2 razy to:

`V=1/3 pi(2r)^2*H=1/3pi*4r^2*H ` czyli objętość zwiększy się 4 razy

c) wysokość i promień zwiększamy 3 razy to:

`V=1/3pi(3r)^2*3H=1/3pi27r^2*H` czyli objętość zwiększy się 27 razy

d) wysokość zwiększamy 2 razy a promień zmniejszamy 2 razy więc:

`V=1/3pi(1/2r)^2*2H=1/3pi1/2r^2*H` czyli objętość zmniejszy się 2 razy