Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Teraz matura. Matematyka. Zbiór zadań poziom rozszerzony. Reforma 2019, Zbiór zadań

Wykonajmy rysunek pomocniczy:

Obliczmy długość h:

 

 

Skorzystajmy z twierdzenia Pitagorasa i wyznaczmy   :

 

Komentarze