Klasa
8 szkoły podstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka 8, Zbiór zadań

Podstawą prostopadłościanu jest kwadrat o boku . Wiemy, że przekątna ściany bocznej ma długość . Ściana boczna takiego graniastosłupa jest prostokątem o bokach będących krawędzią podstawy  i wysokością tego graniastosłupa . Z tego wynika, że wysokość graniastosłupa możemy obliczyć z zależności:

 

 

 

 

 

 

Pole podstawy prostopadłościanu będzie wynosiło:

 

 

 

Wówczas jego objętość wynosi:

 

 

 

 

Odpowiedź: Objętość prostopadłościanu wynosi .

Komentarze