Klasa
8 szkoły podstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka 8, Zbiór zadań

Długość pierwszej krawędzi prostopadłościanu:   

Długość drugiej krawędzi prostopadłościanu:   

Długość trzeciej krawędzi prostopadłościanu:   

Mamy prostopadłościan o wymiarach:

 

Prostopadłościan składa się z  prostokątów.  Dwóch o bokach , dwóch o bokach  oraz dwóch o bokach . Z tego wynika, że pole tego prostopadłościanu będzie wynosiło:

 

 

 

 

 

 

Odpowiedź: Pole powierzchni całkowitej prostopadłościanu wynosi .

Komentarze