Klasa
8 szkoły podstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka 8, Zbiór zadań

Wiedząc, że podstawą graniastosłupa jest trójkąt o kątach wewnętrznych ,  i  oraz jego przeciwprostokątna wynosi  możemy obliczyć przyprostokątne tego trójkąta. Przyprostokątna przy kącie  będzie wynosiła:

 

Druga przyprostokątna będzie wynosiła:

Komentarze