Klasa
8 szkoły podstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka 8, Zbiór zadań

 

Jeżeli objętość sześcianu wynosi  to długość jego krawędzi będzie wynosiła:

 

 

Wówczas pole powierzchni całkowitej wynosi:

 

 

 

 

 

 

Komentarze