Klasa
2 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka 2. Poziom podstawowy. Po gimnazjum, Zbiór zadań

Oznaczmy przez x ilość podwyżek o 40 zł. Wiemy, że podwyżka o 40 zł sprawia, że ilość wynajętych lokali zmniejsza się o 5. 

Przy cenie 1200 zł jest zajętych 180 lokali. 

Zysk to iloczyn liczby wynajętych pomieszczeń przez cenę wynajmu, zatem przy x podwyżkach o 40 zł osiągnięty zysk wyniesie:

 

 

Oczywiście cena, liczba wynajętych pomieszczeń oraz liczba podwyżek o 40 zł muszą być dodatnie, więc zapiszmy założenia: 

Komentarze