Matematyka

Autorzy:Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2016

Na rysunku obok przedstawiono wykres funkcji 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Liceum
  2. 2 Klasa
  3. Matematyka

 Do wykresu funkcji należy punkt (2, 3), więc możemy wstawić jego współrzędne do wzoru i dzięki temu obliczyć wartość współczynnika a:

`3=a/2\ \ \ =>\ \ \ a=3*2=6` 

 

 

`a)` 

Sprawdzamy, które ze współrzędnych punktów spełniają równanie `f(x)=6/x` 


`P=(-8,\ -3/4)` 

`f(-8)=6/(-8)=-6/8=-3/4\ \ \ =>\ \ \ "punkt P należy do wykresu funkcji f"` 

 

 

`Q=(1/2,\ 12)` 

`f(1/2)=6/(1/2)=6:1/2=6*2=12\ \ \ =>\ \ \ "punkt Q należy do wykresu funkcji f"` 

 

 

`R=(sqrt2,\ sqrt3)` 

`f(sqrt2)=6/sqrt2=(6sqrt2)/(sqrt2*sqrt2)=(6sqrt2)/2=3sqrt2nesqrt3\ \ \ =>\ \ \ "punkt R nie należy do wykresu funkcji f"` 

 

 

 

`b)` 

`f(x)> -3\ \ \ <=>\ \ \ x in (-infty,\ -2)\ uu\ (0,\ +infty)`