Klasa
2 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
MATeMAtyka 2. Zakres podstawowy. Po gimnazjum, Podręcznik

Aby wyliczyć współczynnik a, wystarczy podstawić współrzędne punktu w miejsce x i y. 

 

Wyznaczamy współrzędne trzech innych punktów, biorąc  dowolne niezerowe x i wyznaczając dla nich y: 

Komentarze