Matematyka

Dane są punkty A(1,-1), B(3,2), C(-1,3) 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Liceum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

Stosunek długości odpowiadających sobie boków dwóch figur podobnych jest taki sam dla każdej pary boków.

 

`|AB|=sqrt((3-1)^2+(2-(-1))^2)=sqrt(4+9)=sqrt13`

`|BC|=sqrt((-1-3)^2+(3-2)^2)=sqrt(16+1)=sqrt17`

`|AC|=sqrt((-1-1)^2+(3-(-1)^2))=sqrt(4+16)=sqrt20`

 

`|KL|=sqrt((-5-3)^2+(-5-(-3))^2)=sqrt(64+4)=sqrt68`

`|LM|=sqrt((-1-(-5))^2+(5-(-5))^2)=sqrt(4+100)=sqrt104`

`|KM|=sqrt((-1-3)^2+(5-(-3))^2)=sqrt(16+64)=sqrt80`

 

`(|KM|)/(|AC|)=sqrt80/sqrt20=sqrt(80/20)=sqrt4=2`

`(|KL|)/(|BC|)=sqrt68/sqrt17=sqrt(68/17)=sqrt4=2`

`(|LM|)/(|AB|)=sqrt104/sqrt13=sqrt(104/13)=sqrt8=2sqrt2`

`(|LM|)/(|AB|)!=(|KM|)/(|AC|)=(|KL|)/(|BC|)`

Trójkąty nie są podobne

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-10-25
Dzieki za pomoc!
Informacje
MATeMAtyka 2. Zakres podstawowy
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

6486

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

 • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

  $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
  Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie