Historia

Autorzy:Stanisław Roszak

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2016

Wyjaśnij, czy - Twoim zdaniem - wolna elekcja 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia
  • Uważam, iż wolna elekcja była bardzo niekorzystnym rozwiązaniem dla Rzeczypospolitej. W żadnym innym państwie europejskim szlachta nie posiadała tak rozległych uprwnień. To właśnie szlachta odgrywała najważniejszą rolę w polskim życiu politycznym, decydowała o najważniejszych sprawach dotyczących państwa. Bez jej zgody panujący monarcha nie mógł podejmować ważnych decyjzji dotyczących polityki wewnętrznej i zagranicznej.    
  • Pozycję króla osłabiał dodatkowo fakt, że nie był on władcą dziedzicznym, ale wybieralnym - panował nie z mocy praw dynastycznych, ale na mocy decyzji szlacheckich wyborców. 
  • Zasady wolnej elekcji pozwalały obcym monarchom na ingerowanie w sprawy wenwętrzne kraju. Różnice zdań na temat kandydatów do wolnej elekcji były zażewiem kłótni oraz waśni polskiej szlachty.
  • Ponadto, wśród szlachty szerzyła się korupcja oraz przekupstwo, głosowano bowiem zgodnie z życzeniem bogatych magnatów oraz obcych dworów. Wolna elekcja znacznie organiczała władzę króla, który ubiegając się o polski tron zmuszony był do składania wielu obietnic i zatwierdzania kolejne przywilejów szlacheckich.
  • Takie działanie prowadziło w konsekwencji do zaborów Rzeczypospolitej przez sąsiednie mocarstwa.
Odpowiedź: