🎓 Określ, jaką rolę w polityce Rzeczypospolitej - Zadanie 2: Śladami przeszłości 2 - strona 214
Przedmiot:
Historia
Wybrana książka:
Wybierz książkę
Klasa:
I liceum
Strona 214
UWAGA! Oglądasz stare wydanie książki. Kliknij tutaj, aby przejść do strony głównej.
  • Sejm  - w Polsce XV - XVIII wieku (od 1492/93 roku) stanowił najwyższą reprezentację społeczeństwa szlacheckiego. Składał się z trzech stanów sejmujących - króla, senatu i izby poselskiej. Po unii lubelskiej (od 1569 roku) w jego skład wchodzili także reprezentanci Litwy. Od 1573 roku sejm dzielił się na zwyczajny (6-tygodniowy) i nadzwyczajny (2-3 tygodniowy). Na mocy artykułów henrykowskich monarchowie musieli zwoływać sejmy zwyczajne najrzadziej raz na 2 lata, a sejmy nadzwyczajne w razie potrzeby. Obradom senatu przewodniczył król, obradom izby poselskiej marszałek sejmu. Przez większą część obrad izby pracowały oddzielnie, łącząc się jedynie na początku, kiedy posłowie wysłuchiwali tzw. propozycji od tronu (programu obrad) i opinii senatorów (tzw. wota) oraz na końcu, kiedy wspólnie uchwalano przygotowane teksty konstytucji sejmowych. Sejm posiadał władzę ustawowawczą i władzę podatkową, kontrolował króla, skarb i urzędników, zwoływał pospolite ruszenie, powoływał wojska zaciężne, miał wpływ na politykę zagraniczną - wypowiadał wojnę, zawierał pokoje, przyjmował posłów. Nadawał także szlachectwo, posiadał prawo łaski. 
Komentarze
Informacje o książce
Wydawnictwo:
Nowa Era
Rok wydania:
2016
Autorzy:
Stanisław Roszak
ISBN:
Inne książki z tej serii:
Autor rozwiązania
Paulina
128483

Nauczyciel

Od kilku lat wiążę swoje życie zawodowe z historią. Z entuzjazmem czytam publikacje poświęcone starożytności oraz średniowieczu. Pasjonuje mnie także sztuka oraz narciarstwo. W wolnym czasie planuję wycieczki.