Historia

Wymień najważniejszych przedstawicieli polskiego 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Przedstawiciele polskiego odrodzenia i ich najważniejsze osiągnięcia:

 

Mikołaj Kopernik - żył w latach 1473 - 1543, polski astronom, autor przełomowego dzieła "O obrotach sfer niebieskich", w którym udowodnił, że środkim wszechświata jest Słońce, a nie - jak dotychczas sądzono - Ziemia. Przekonanie to zostało potępione przez Kościół i wielu ówczesnych uczonych i aż do 1828 roku znajdowało się w indeksie ksiąg zakazanych. Dzieło Kopernika dokonało wielkiego przełomu i wywołało jedną z najważniejszych rewolucji naukowych od czasów starożytnych, nazwaną "przewrotem kopernikańskim". Mikołaj Kopernik poza astronomią zajmował się także matematyką, ekonomią, prawem, startegią wojskową oraz medycyną. Był kanclerzem kapituły warmińskiej. 

 

 

Maciej z Miechowa - żył w latach 1457-1523, polski lekarz, pisarz medyczny, historyk, geograf, rektor Akademii Krajowskiej, autor dzieła "Traktat o dwóch Sarmacjach", który uznaje się za pierwsze dzieło geograficzne, zawierające wiarygodne wiadomości na temat ziem położonych w Europie Wschodniej. Był jednym z najsławniejszych astrologów krakowskich. Maciej z Miechowa był także fundatorem szkół parafialnych, szpitali, kaplic oraz kościołów.

 

 

Marcin Kromer - żył w latach 1512 - 1589, humanista, historyk i pisarz okresu renesansu, teoretyk muzyki, dyplomata. Od 1544 roku był sekretarzem króla Zygmunta I Starego. Autor kroniki opisującej dzieje Polski do 1506 roku. Za prace historyczne o Polsce otrzymał od króla nobilitację. Powiększył zbiory biblioteki biskupiej, m.in. o rękopis Galla Anonima, ufundował także epitafium Mikołajowi Kopernikowi.

 

 

Mikołaj Rej z Nagłowic - żył w latach 1505-1569, polski poeta i prozaik renesansowy, tłumacz oraz polityk. Uznawany za "ojca literatury polskiej". W swoich utworach opisywał zalety życia wiejskiego. Zasłynął jako autor słów: "A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają". Był jednym z pierwszych polskich pisarzy, który łączył rozwój rodzimego języka literackiego z ideą służbie Rzeczypospolitej.

 

 

Jan Kochanowski - żył w latach 1530- 1584, uważany jest za jednego z najwybitniejszych twórców renesansu w Europie, najlepszego poetę, który przyczynił się do rozwoju polskiego języka literackiego. Po studiach w Krakowie, Królewcu i Padwie oraz podróżach do Francji i Włoch powrócił do Polski, gdzie objął stanowisko sekretarza w królewskiej kancelarii. Zrezygnował jednak z dworskiego życia i zamieszkał w rodzinnym Czarnolesie koło Radomia. Zasłynął jako twórca żartobliwych fraszek oraz trenów, wyrażających żal po śmierci ukochanej córki - Urszulki.  Pierwszą tragedią napisaną w języku polskim była "Odprawa posłów greckich" autorstwa Jana Kochanowskiego. 

 

 

Szymon Szymonowic - żył w latach 1558 - 1629, polski humanista i poeta okresu renesansu. Był twórcą nowego gatunku literackiego - sielanek. Za najważniejsze dzieło Szymonowica uznaje się właśnie "Sielanki" wydane w 1614 roku w Zamościu. W 20 utworach tam zamieszczonych widoczne są odwołania do Teokryta, twórcy sielanki jako gatunku literackiego oraz do Wergiliusza i Jana Kochanowskiego. Szymonowic opublikował także dwa dramaty po łacinie: "Castus Joseph" (w 1587 roku) oraz "Pentesilea"(w 1618 roku).

 

 

Andrzej Frycz Modrzewski - żył w latach 1503-1572, polski pisarz polityczny okresu renesansu, sekretarz królewski. Najbardziej znane jego dzieło to napisana w języku łacińskim rozprawa "O poprawie Rzeczypospolitej" wydana w 1551 roku. Andrzej Frycz Modrzewski domagał się w niej zmiany praw i obyczajów oraz przeprowadzenia reform w szkolnictwie. Krytykował polski ustrój społeczny i polityczny. Dzieło to zostało przełożone na język niemiecki i opublikowane w Krakowie oraz w Bazylei. Składa się z pięciu ksiąg:

De moribus -"O obyczajach"

De legibus - "O prawach"

De bello - "O wojnie"

De Ecclesia - "O Kościele"

De schola - "O szkole"

DYSKUSJA
komentarz do rozwiązania Wymień najważniejszych przedstawicieli polskiego - Zadanie 5: Śladami przeszłości 2 - strona 214
Henryk

23 września 2017
Dzięki za pomoc :):)
klasa:
Informacje
Autorzy: Stanisław Roszak
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile

Paulina

68218

Nauczyciel

Wiedza
Zamiana ułamka zwykłego na dziesiętny

Jeżeli ułamek zwykły posiada w mianowniku 10, 100, 1000, … to zamieniamy go na ułamek dziesiętny w następujący sposób: między cyframi liczby znajdującej się w liczniku danego ułamka zwykłego stawiamy przecinek tak, aby po przecinku było tyle cyfr, ile zer w mianowniku. Gdyby zabrakło cyfr przy stawianiu przecinka, to należy dopisać brakującą ilość zer.

Przykłady:

  • $$3/{10}= 0,3$$ ← przepisujemy liczbę 3 z licznika i stawiamy przecinek tak, aby po przecinku była jedna cyfra (bo w mianowniku mamy jedno zero); musimy dopisać 0, ponieważ brakuje nam cyfr przy stawianiu przecinka,

  • $${64}/{100}= 0,64$$ ← przepisujemy liczbę 64 z licznika i stawiamy przecinek tak, aby po przecinku były dwie cyfry (bo w mianowniku mamy dwa zera); musimy dopisać 0, ponieważ brakuje nam cyfr przy stawianiu przecinka,

  • $${482}/{1000} = 0,482$$ ← przepisujemy liczbę 482 z licznika i stawiamy przecinek tak, aby po przecinku były trzy cyfry (bo w mianowniku mamy trzy zera); musimy dopisać 0, ponieważ brakuje nam cyfr przy stawianiu przecinka,

  • $${45}/{10}= 4,5$$ ← przepisujemy liczbę 45 z licznika i stawiamy przecinek tak, aby po przecinku była jedna cyfra (bo w mianowniku mamy jedno zero); w tym przypadku nie ma potrzeby dopisywania zer,

  • $${2374}/{100}= 23,74$$ ← przepisujemy liczbę 2374 z licznika i stawiamy przecinek tak, aby po przecinku były dwie cyfry (bo w mianowniku mamy dwa zera); w tym przypadku nie ma potrzeby dopisywania zer.

  Uwaga

Istnieją ułamki zwykłe, które możemy rozszerzyć lub skrócić tak, aby otrzymać w mianowniku 10, 100, 1000,... Jednak nie wszystkie ułamki można zamienić na równe im ułamki dziesiętne, to znaczy tak rozszerzyć lub skrócić, aby otrzymać ułamek o mianowniku 10, 100, 1000 itd.

Przykłady ułamków, które dają się rozszerzyć lub skrócić, tak aby otrzymać ułamek dziesiętny:
$$1/2= {1•5}/{2•5}=5/{10}= 0,5$$
$$3/{20}= {3•5}/{20•5}= {15}/{100}= 0,15$$
$${80}/{400}= {80÷4}/{400÷4}={20}/{100}= 2/{10}= 0,2$$

Nie można natomiast zamienić na ułamek dziesiętny ułamka $$1/3$$. Ułamka tego nie można skrócić ani rozszerzyć tak, aby w mianowniku pojawiła się liczba 10, 100, 1000 itd.

Wyłączenie całości z ułamka niewłaściwego

Jeśli ułamek jest niewłaściwy (czyli jego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika) to możemy wyłączyć z niego całość, tzn. dzielimy (być może zresztą) licznik przez mianownik (tzn. sprawdzamy ile razy mianownik „zmieści się” w liczniku) i otrzymujemy w ten sposób liczbę naturalną, będącą całością (tzw. składnik całkowity) oraz resztę, która jest ułamkiem właściwym (tzw. składnik ułamkowy).

Przykład: `9/4=2\1/4` 

Opis powyższego przykładu: Dzielimy 9 przez 4, czyli sprawdzamy ile razy 4 zmieści się w 9. Liczba 4 zmieści się 2 razy w liczbie 9, czyli otrzymujemy 2 i resztę 1 (bo $$2•4= 8$$, czyli do 9 brakuje 1, i ona jest naszą resztą). 

Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom