Historia

Autorzy:Stanisław Roszak

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2016

Omów postulaty ruchu egzekucyjnego 4.54 gwiazdek na podstawie 13 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Postulaty ruchu egzekucyjnego:

Ruch egzekucyjny to walka szlachty średniej z magnaterią o zwrot ziem zwanych królewszczyzną. 

Ruch ten zakładał istotne zmiany społeczne i polityczne w Rzeczypospolitej. Wśród postulatów wysuwanych przez ruch egzekucyjny znalazły się:

 • Domagano się egzekucji dóbr (królewszczyzn) nielegalnie zawłaszczonych przez wielu magnatów;
 • Przestrzegania prawa o tzw. incompatibiliach - czyli zakazie sprawowania przez jedną osobę wielu urzędów;
 • Kodyfikacji (ustanowienia jednolitego) prawa;
 • Zniesienia uprzywilejowania duchowieństwa, opodatkowania go i sekularyzacji dóbr kościelnych;
 • Stworzenia skarbu publicznego;
 • Zwiększenia liczebności armii;
 • Uniezależnienia Kościoła od Rzymu, stworzenie Kościoła narodowego;
 • Zacieśnienia unii z Litwą;
 • Zniesienia odrębności Prus Królewskich oraz Mazowsza;
 • Zagwarantowania wolności wyznania;