🎓 Wyjaśnij, na jakich zasadach działała gospodarka - Zadanie 4: Śladami przeszłości 2 - strona 214
Przedmiot:
Historia
Wybrana książka:
Wybierz książkę
Klasa:
Klasa...
Strona 214
UWAGA! Oglądasz stare wydanie książki. Kliknij tutaj, aby przejść do strony głównej.

Po odkryciach geograficznych nastąpiła doskonała koniunktura na produkty rolne - zboże, bydło, miód, skóry oraz drewno zwłaszcza na zachodzie Europy. Polska szlachta w bardzo szybkim tempie zaczęła czerpać zyski zwiększając produkcję rolną, która następowała poprzez powiększanie areałów ziemskich. Rzeczpospolita uzyskawczy dostęp do Morza Bałtyckiego mogła prowadzić swobodną wymianę handlową z państwami Europy Zachodniej, stała się "spichlerzem Europy". Folwark szlachecki stanowił samowystarczalne gospodarstwo rolne oraz hodowlane, którego funkcjonowanie opierało się na przymusowej pracy chłopów. W zamian za dzierżawę ziemi należącej do szlachcica chłopi musieli płacić pńszczyznę oraz bezpłatnie wykonywać prace w pańskim gospodarstwie rolnym. Szlachta poprzez rozbudowę folwarków rozpoczęła koncentrowanie ziemi w swoich rękach. Początkowo zagospodarowywano nieużytki - łąki, zarośla, karczowano lasy. Z czasem włączono do folwarków tzw. "pustki", czyli gospodarstwa opuszczone przez chłopów. Na końcu przyłączano folwarki należące do sołtysów (wykup sołectw pod przymusem - statut warecki z 1423 roku). Gospodarka folwarczo - pańszczyźniana doprowadziła w konsekwencji do dominacji szlachty w życiu politycznym i gospodarczym państwa. Chłopi popadli w całkowitą poległość. Wsie ubożały z powodu obciążenia chłopów pracą ponad ich możliwości, ich własną produkcję rolną organiczano do mnimum. 

Komentarze
komentarz do odpowiedzi undefined
Anastazja
15 kwietnia 2018
Dziękuję!!!!
Informacje o książce
Wydawnictwo:
Nowa Era
Rok wydania:
2016
Autorzy:
Stanisław Roszak
ISBN:
Inne książki z tej serii:
Autor rozwiązania
Paulina
127972

Nauczyciel

Od kilku lat wiążę swoje życie zawodowe z historią. Z entuzjazmem czytam publikacje poświęcone starożytności oraz średniowieczu. Pasjonuje mnie także sztuka oraz narciarstwo. W wolnym czasie planuję wycieczki.