Historia

Autorzy:Stanisław Roszak

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2016

Odpowiedz, jakie korzyści przyniosło Polakom 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Unia polsko-litewska przyczyniła się do powstania silnego państwa obejmującego znaczny obszar Europy Środkowo - Wschodniej. Dzięki chrystianizacji Wielkiego Księstwa Litewskiego zakon krzyżacki stracił pretekst do najazdów na wschodnie ziemie. Litwa stała się sojusznikiem Królestwa Polskiego w obronie jej granic przed Krzyżakami .Ponadto połączenie chrześcijańskiej Polski z pogańską Litwą znacznie popierał Kościół, który wiązał wielkie nadzieje z chrystianizacją rozległych terenów nad Bałtykiem. Małżeństwo Jadwigii Andegaweńskiej z Władysławem Jagiełłą zapoczątkowało rządy dynastii Jagiellonów na tronie polskim i litewskim.