Historia

Śladami przeszłości 2 (Podręcznik, Nowa Era)

Wymień postanowienia unii w Krewie 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Unia w Krewie:

 • W sierpniu 1385 roku na zamku w Krewie Polska i Litwa zawały unię personalną - oznaczało to, że oba państwa zostały połączone osobą monarchy, zachowały jednak odrębne urzędy oraz instytucje państwowe. 
 • Nastąpiła chrystianizacja Litwy. 
 • 18 lutego 1386 roku w Krakowie Jadwiga Andegaweńska poślubiła Władysława Jagiełłę - wydarzenie to zapoczątkowało rządy dynastii Jagiellonów na tronie polskim i litewskim.
 • Unia polsko-litewska przyczyniła się do powstania silnego państwa obejmującegp znaczny obszar Europy Środkowo - Wschodniej. 
 • Dzięki chrystianizacji Wielkiego Księstwa Litewskiego zakon krzyżacki stracił pretekst do najazdów na wschodnie ziemie. Litwa stała się sojusznikiem Królestwa Polskiego w obronie jej granic przed Krzyżakami.
 • Władysław Jagiełło zobowiązał się do wypuszczenia polskich jeńców, wypłacenia odszkodowania Habsburgom za zerwanie zaręczyn Jadwigii z Wilhelmem Habsburgiem.
 • Jagiełło zdeklarował się odzyskać wszystkie ziemie utracone przez Koronę. W ostatnim punkcie aktu książę Jagiełło "obiecuje ziemie swoje litewskie i ruskie na wieczne czasy do korony królestwa polskiego przyłączyć".
DYSKUSJA
Informacje
Śladami przeszłości 2
Autorzy: Stanisław Roszak
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

21706

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

 • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

  $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
  Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Prostokąt

Prostokąt to czworokąt, którego wszystkie kąty wewnętrzne są kątami prostymi.

Sąsiednimi bokami nazywamy te boki, które mają wspólny wierzchołek. W prostokącie każde dwa sąsiednie boki są prostopadłe.

Przeciwległymi bokami nazywamy te boki, które nie mają punktów wspólnych. W prostokącie przeciwległe boki są równoległe oraz mają równą długość.

Odcinki, które łączą dwa przeciwległe wierzchołki (czyli wierzchołki nie należące do jednego boku) nazywamy przekątnymi. Przekątne prostokąta mają równe długości oraz przecinają się w punkcie, który jest środkiem każdej przekątnej, to znaczy punkt ten dzieli przekątne na połowy.

Wymiarami prostokąta nazywamy długości dwóch sąsiednich boków. Jeden bok nazywamy długością, a drugi szerokością prostokąta.
 

prostokat
Zobacz także
Udostępnij zadanie