Z fizyką w przyszłość. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony. Część 2 (Zbiór zadań, WSiP)

Szkolny przyrząd do badania rozszerzalności termicznej... 4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Liceum
 2. 2 Klasa
 3. Fizyka

W zadaniu podane mamy, że:

`l_0=5\ cm` 

`l = 5,03\ cm`  

Z tablic odczytujemy, że:

`lambda_"mosiądz" = 0,18*10^-4\ 1/K` 

 

Będziemy korzystać z wzoru na rozszerzalnośc liniową ciał:

`lambda = (Deltal)/(l_0*DeltaT)` 

gdzie Δl jest zmianą długości na skutek zmiany temperatury, ΔT jest zmianą temperatury, l jest wymiarem ciała przed zmianą temperatury. Przekształcamy wzór na rozszerzalność liniową ciał, tak aby wyznaczyć zmianę temperatury:

`lambda = (Deltal)/(l_0 *DeltaT)\ \ \ \ \ |*(V_0 *DeltaT)` 

`lambda l_0 *DeltaT = Deltal\ \ \ \ \ |:lambda l_0` 

`DeltaT = (Deltal)/(lambda l_0)`  

gdzie dla naszego przypadku mamy, że:

`Delta l = l-l_0` 

Wówczas otrzymujemy, że;

`DeltaT = (l - l_0)/(lambda l_0)` 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`DeltaT = (5,03\ cm - 5\ cm)/(0,18*10^4\ 1/K * 5\ cm) = (0,03\ cm)/(0,9*10^4\ 1/K *cm) = (0,03\ cm)/(0,00009\ 1/K*cm) = 333,3333\ K~~333,3\ K `  

Mamy tutaj do czynienia ze zmianą temperatury. Oznacz to, że zmiana temperatury w kelwinach będzie wynosiła tyle samo, co zmiana temperatury w stopniach Celcjusza:

`DeltaT = 333,3^@ C` 

DYSKUSJA
user profile image
Karol Lignowski

10 lutego 2017
Z jakich tablic odczytujemy rozszerzalność mosiądzu? oraz dlaczego tutaj nie liczymy rozszerzalnosci objętościowej?
user profile image
Ewelina

3688

14 lutego 2017
@Karol Lignowski Cześć, rozszerzalność liniową mosiądzu odczytać można, z każdych dokładniejszych tablic fizycznych. Użyta w zadaniu wartość została zasugerowana w poprzednim zadaniu (8.55), w którym obliczaliśmy rozszerzalność te...
Informacje
Autorzy: Agnieszka Bożek, Katarzyna Nessing, Jadwiga Salach
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Dzielenie z resztą

Na początek zapoznajmy się z twierdzeniem o dzieleniu z resztą, które brzmi następująco:
"Dla pary liczb całkowitych a i b (gdzie b ≠ 0) istnieją liczby całkowite q i r, dla których spełnione jest równanie a = qb + r, gdzie 0 ≤ r < │b│. Liczby q i r nazywa się odpowiednio ilorazem i resztą z dzielenia a przez b."

Innymi słowy, dzielenie z resztą to takie dzielenie, w którym iloraz nie jest liczbą całkowitą.

Przykład obliczania reszty z dzielenia:

 1. Podzielmy liczbę 23 przez 3.
 2. Wynikiem dzielenia nie jest liczba całkowita (nie dzieli się równo). Maksymalna liczba trójek, które zmieszczą się w 23 to 7.
 3. $$7 • 3 = 21$$
 4. Różnica między liczbami 23 i 21 wynosi 2, zatem resztą z tego dzielenia jest liczba 2.
 5. Poprawny zapis działania: $$21÷3=7$$ $$r.2$$

Przykłady:

 • $$5÷2=2$$ r. 1
 • $$27÷9=3$$ r. 0
 • $$(-8)÷(-3)=3 r. 1$$
 • $$(-15)÷4=-3$$ .r -3 lub $$(-15)÷4=-4$$ r. 1

  Zapamiętaj

Reszta jest zawsze mniejsza od dzielnika.

Kąty

Kąt to część płaszczyzny ograniczona dwiema półprostymi o wspólnym początku, wraz z tymi półprostymi.

Półproste nazywamy ramionami kąta, a ich początek – wierzchołkiem kąta.

kat-glowne
 


Rodzaje kątów:

 1. Kąt prosty – kąt, którego ramiona są do siebie prostopadłe – jego miara stopniowa to 90°.

  kąt prosty
 2. Kąt półpełny – kąt, którego ramiona tworzą prostą – jego miara stopniowa to 180°.
   

  kąt pólpelny
   
 3. Kąt ostry – kąt mniejszy od kąta prostego – jego miara stopniowa jest mniejsza od 90°.
   

  kąt ostry
   
 4. Kąt rozwarty - kąt większy od kąta prostego i mniejszy od kąta półpełnego – jego miara stopniowa jest większa od 90o i mniejsza od 180°.

  kąt rozwarty
 5. Kąt pełny – kąt, którego ramiona pokrywają się, inaczej mówiąc jedno ramię tego kąta po wykonaniu całego obrotu dookoła punktu O pokryje się z drugim ramieniem – jego miara stopniowa to 360°.
   

  kat-pelny
   
 6. Kąt zerowy – kąt o pokrywających się ramionach i pustym wnętrzu – jego miara stopniowa to 0°.

  kat-zerowy
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie