Oblicz stężenie molowe... 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Dane

`R_(AgNO_3) = 165g"/"100g\ H_2O `

`d_r = 1,94 g//cm^3`

Szukane:

`Cm= ? `

Rozwiązanie

Wyznaczamy masę cząsteczkową AgNO3

`M_(AgNO_3)=M_(Ag)+M_N+3*M_O=108g/(mol) + 14g/(mol) + 3*16g/(mol) = 170 g/(mol)`

W związku z tym, że rozpuszczalność wynosi 165g/100g wody, to w roztworze znajduje się 165g substancji. Wyznaczamy zatem liczbę moli substancji rozpuszczonej w roztworze: 

`n=m/M `

`n=(165g)/(170g/(mol))=0,97mol `

Wyznaczamy masę roztworu. Łączna masa roztowru wynosi:

`m_r = m_s+m_w = 165g + 100g = 265g `

Znając gęstość roztworu (1,94g/cm3) wyznaczamy objętość roztworu: 

`V=m/d `

`V=(265g)/(1,94g/(cm^3))=136,6cm^3=0,1366dm^3 `

Zatem znając liczbę moli substancji oraz objętość roztworu możemy wyznaczyć stężenie molowe: 

`Cm=n/V `

`Cm=(0,97mol)/(0,1366dm^3)=7,1(mol)/(dm^3) `

 

Odpowiedź: Stężenie molowe roztworu wynosi 7,1 mol/dm3

DYSKUSJA
Informacje
Chemia w zadaniach i przykładach
Autorzy: Teresa Kulawik, Maria Litwin, Styka-Wlazło Szarota
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Jakub

2104

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Mnożenie pisemne
 1. Czynniki zapisujemy jeden pod drugim wyrównując do prawej.

  mnozenie1
   
 2. Mnożymy cyfrę jedności drugiego czynnika przez wszystkie cyfry pierwszego czynnika, a otrzymany wynik zapisujemy pod kreską, wyrównując do cyfry jedności. Gdy przy mnożeniu jednej z cyfr drugiego czynnika przez jedności, dziesiątki i setki drugiego czynnika wystąpi wynik większy od 9, to cyfrę jedności tego wyniku zapisujemy pod kreską, natomiast cyfrę dziesiątek przenosimy do dziesiątek lub setek i dodajemy go do wyniku następnego mnożenia.

  W naszym przykładzie:
  4•3=12 , czyli 2 wpisujemy pod cyframi jedności, a 1 przenosimy do dziesiątek, następnie: 4•1=4, ale uwzględniamy przeniesioną 1, czyli mamy 4+1=5 i 5 wpisujemy pod cyframi dziesiątek, następnie mamy 4•1=4 i 4 wpisujemy pod cyframi setek.

  mnozenie2
   
 3. Mnożymy kolejną cyfrę drugiego czynnika przez wszystkie cyfry pierwszego czynnika, a otrzymamy wynik zapisujemy pod poprzednim, wyrównując do cyfry dziesiątek.

  W naszym przykładzie:
  1•3=3 i 3 zapisujemy pod cyframi dziesiątek, następnie 1•1=1 i 1 wpisujemy pod cyframi setek, oraz 1•1=1 i 1 wpisujemy pod cyframi tysięcy.

  mnozenie3
   
 4. Po wykonaniu mnożeń, otrzymane dwa wyniki dodajemy do siebie według zasad dodawania pisemnego.

  mnozenie4
   
 5. W rezultacie wykonanych kroków otrzymujemy wynik mnożenia pisemnego. Iloczyn liczby 113 oraz 14 wynosi 1572.

Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu bardziej skomplikowanego działania, najważniejsze jest zachowanie kolejności wykonywania działań.

Kolejność wykonywania działań:

 1. Wykonywanie działań w nawiasach;

 2. Potęgowanie i pierwiastkowanie;

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje dzielenie lub zarówno mnożenie, jak i dzielenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej do prawej strony).
  Przykład: $$16÷2•5=8•5=40$$;

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje odejmowanie lub zarówno dodawanie, jak i odejmowanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej strony do prawej).
  Przykład: $$24 - 6 +2 = 18 + 2 = 20$$.

Przykład:

$$(45-9•3)-4=(45-27)-4=18-4=14 $$
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie