Chemia w zadaniach i przykładach (Zbiór zadań, Nowa Era)

Z roztworu chlorku sodu... 4.17 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Dane

`V=400cm^3 = 0,4dm^3`

`m_w = 150g`

`Cm = 2(mol)/(dm^3)`

Szukane

`Cm1 = ?`

Rozwiązanie

Na początku wyznaczamy liczbę moli substancji rozpuszczonej w początkowym roztworze (ponieważ pomimo odparowania części wody w dalszej części doświadczenia masa substancji nie ulega zmianie):

`Cm=n/V\ ->\ n=Cm*V `

`n=2(mol)/(dm^3)*0,4dm^3=0,8mol `

W roztworze jest więc rozpuszczone 0,8 mol substancji. Wiemy, że z roztworu odparowano 150g wody. Przyjmując gęstość wody równą 1 g/cm3 możemy stwierdzić, że odparowano 150 cm3 wody. Obliczmy zatem objętość nowego roztworu:

`V=400cm^3*150cm^3=250cm^3=0,25dm^3 `

Znając liczbę moli substancji rozpuszczonej, a także objętość roztworu, możemy wyznaczyć stężenie molowe nowego roztworu:

`Cm=n/V `

`Cm=(0,8mol)/(0,25dm^3)=3,2(mol)/(dm^3) `

 

Odpowiedź: Stężenie molowe roztworu po odparowaniu wody wynosi 3,2 mol/dm3

DYSKUSJA
Informacje
Chemia w zadaniach i przykładach
Autorzy: Teresa Kulawik, Maria Litwin, Styka-Wlazło Szarota
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Jakub

4385

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu bardziej skomplikowanego działania, najważniejsze jest zachowanie kolejności wykonywania działań.

Kolejność wykonywania działań:

 1. Wykonywanie działań w nawiasach;

 2. Potęgowanie i pierwiastkowanie;

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje dzielenie lub zarówno mnożenie, jak i dzielenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej do prawej strony).
  Przykład: $$16÷2•5=8•5=40$$;

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje odejmowanie lub zarówno dodawanie, jak i odejmowanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej strony do prawej).
  Przykład: $$24 - 6 +2 = 18 + 2 = 20$$.

Przykład:

$$(45-9•3)-4=(45-27)-4=18-4=14 $$
 
Największy wspólny dzielnik (nwd)

Największy wspólny dzielnik (NWD) dwóch liczb naturalnych jest to największa liczba naturalna, która jest dzielnikiem każdej z tych liczb.

Przykłady:

 • Największy wspólny dzielnik liczb 6 i 9 to liczba 3.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 6: 1, 2, 3, 6;
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 9: 1, 3, 9;
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 6 i 9. Jest to 3.
 • Największy wspólny dzielnik liczb 12 i 20 to liczba 4.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 12: 1, 2, 3, 4, 6, 12;
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 20: 1, 2, 4, 5, 10, 20;
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 12 i 20. Jest to 4.
Zobacz także
Udostępnij zadanie