Autorzy:Teresa Kulawik, Maria Litwin, Styka-Wlazło Szarota

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2014

Zmieszano dwa roztwory tej samej substancji... 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Dane

`V_1= 50cm^3 = 0,05dm^3`

`Cm1 = 3(mol)/(dm^3)`

`V_2 = 0,25dm^3`

`Cm2 = 2(mol)/(dm^3)`

Szukane

`Cm3 = ?`

Rozwiązanie

Na początku wyznaczamy liczby moli substancji zawarte w obu roztworach:

Roztwór 1

`n_1=Cm1*V_1=3(mol)/(dm^3)*0,05dm^3=0,15mol `

Roztwór 2

`n_2=Cm2*V_2=2(mol)/(dm^3)*0,25dm^3=0,5mol `

Wiemy, że była to ta sama substancja, więc dodajemy do siebie otrzymane wyniki. Ich suma da nam wartość liczby moli substancji znajdującej się w nowopowstałym roztworze:

`n_3=n_1+n_2=0,15mol+0,5mol=0,65mol `

Następnie wyznaczamy objętość nowego roztworu:

`V_3=V_1+V_2=0,05dm^3+0,25dm^3=0,3dm^3 `

Znając już objętość roztworu oraz liczbę moli substancji, możemy wyznaczyć stężenie molowe roztworu:

`Cm3=n_3/V_3=(0,65mol)/(0,3dm^3)=2,17(mol)/(dm^3) `

 

Odpowiedź: Stężenie molowe roztworu końcowego wynosi 2,17 mol/dm3