Autorzy:Teresa Kulawik, Maria Litwin, Styka-Wlazło Szarota

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2014

Oblicz stężenie molowe roztworu... 4.29 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Dane

`m_s = 100g `

`m_w = 300g` 

`d_r = 1,23 g/(cm^3)` 

Szukane:

`C_(mol) = ?` 

Rozwiązanie

Na początku wyznaczamy masę molową chlorku wapnia:

`M_(CaCl_2)=M_(Ca)+2*M_(Cl)=40g/(mol)+2*35,5g/(mol)=111g/(mol) `

Następnie wyznaczamy liczbę moli dodanego chlorku wapnia:

`n=m/M `

`n=(100g)/(111g/(mol))=0,9mol `

Obliczamy łączną masę roztworu:

`m_r=m_w+m_s `

`m_r=300g+100g=400g `

Znając masę roztworu oraz jego gęstość możemy wyznaczyć jaką objątość on zajmuje:

`V=m/d `

`V=(400g)/(1,23g/(cm^3))=325cm^3=0,325dm^3 `

Kiedy już znamy objętość roztworu oraz liczbę moli dodanej do roztworu substancji, możemy wyznaczyć stężenie molowe roztworu:

`Cm=n/V `

`Cm=(0,9mol)/(0,325dm^3)=2,77(mol)/(dm^3) `

 

Odpowiedź: Stężenie molowe roztworu wynosi 2,77 mol/dm3