Autorzy:Teresa Kulawik, Maria Litwin, Styka-Wlazło Szarota

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2014

Oblicz, ile decymetrów sześciennych 2 - molowego roztworu węglanu potasu można sporządzić, mając 69 g tej soli 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Oblicz, ile decymetrów sześciennych 2 - molowego roztworu węglanu potasu można sporządzić, mając 69 g tej soli

56
 Zadanie

57
 Zadanie
58
 Zadanie
59
 Zadanie
60
 Zadanie
61
 Zadanie
62
 Zadanie
63
 Zadanie
64
 Zadanie
65
 Zadanie

Dane

`Cm = 2(mol)/(dm^3)`

`m = 69g `

Szukane

`V=?`

Rozwiązanie

Wyznaczamy masę molową K2CO3

`m_(K_2CO_3) = 2*M_K+M_C+3*MO=2*39 + 12 + 3*16 = 138g/(mol)`

Wyznaczamy liczbę moli węglanu:

`n=m/M `

`n=(69g)/(138g/(mol)) `

`n=0,5mol `

Znając stężenie roztworu oraz liczbę moli substancji w nim zawartej możemy wyznaczyć objętość roztworu:

Objętość roztowru można obliczyć z proporcji : 

`Cm=n/V\ \ ->\ \ Cm*V=n\ \ ->\ V=n/(Cm) `

Podstawiamy dane liczbowe:

`V=(0,5mol)/(2(mol)/(dm^3)) `

`V=0,25dm^3 `

 

Odpowiedź: Można sporządzić 0,25 dm3 roztworu