Chemia w zadaniach i przykładach (Zbiór zadań, Nowa Era)

Oblicz, jakie objętości roztworów... 4.2 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Dane

`Cm1 = 10 (mol)/(dm^3)`

`Cm2 = 2 (mol)/(dm^3)`

`Cm3 = 4 (mol)/(dm^3)`

`V_3 = 0,4dm^3`

Szukane

`V_1 = ?`

`V_2 = ?`

Rozwiązanie

Wyznaczamy liczbę moli w roztworze końcowym:

`n_3=Cm3*V_3 `

`n_3=4(mol)/(dm^3)*0,4dm^3=1,6mol `

Objętości użytych roztworów można wyliczyć stosując metodę krzyża: 

 

Zatem : 

`x/y = (4-2)/(10-4) = 2/6 = 1/3`

Należy następie rozwiązać układ równań: 

`{(x + y = 0,4),(x/y = 1/3):} `

Drugie równanie mnożymy "na krzyż":

`3x=1y `

`y=3x `

Wyznaczone liczby wstawiamy do pierwszego równania:

 `x+y=0,4 `

`x+3x=0,4 `

`4x=0,4\ \ |\ :4 `

`x=0,1 `

`y=3x=3*0,1=0,3 `

Z równań wynika, że roztwory należy zmieszać ze sobą w objętościach 0,1 dm3 roztworu 10-molowego i 0,3 dm3 roztworu 2-molowego

Odpowiedź: Zmieszano ze sobą 0,1dm3 roztworu o stężeniu 10 mol/dm3 oraz 0,3dm3  roztworu o stężeniu 2 mol/dm3

DYSKUSJA
Informacje
Chemia w zadaniach i przykładach
Autorzy: Teresa Kulawik, Maria Litwin, Styka-Wlazło Szarota
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Jakub

2902

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Przeliczanie jednostek – centymetry na metry i kilometry

W praktyce ważna jest umiejętność przeliczania 1 cm na planie lub mapie na ilość metrów lub kilometrów w terenie.

 • 1 m = 100 cm
 • 1 cm = 0,01 m
 • 1 km = 1000 m = 100000 cm
 • 1 m = 0,001 km
 • 1 cm = 0,00001 km

Przykłady na przeliczanie skali mapy:

 • skala 1:2000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 2000 cm w rzeczywistości, czyli 20 m policzmy: 2000 cm = 2000•0,01= 20 m
 • skala 1:30000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 30000 cm w rzeczywistości, czyli 300 m policzmy: 30000 cm = 30000•0,01= 300 m
 • skala 1:500000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 500000 cm w rzeczywistości, czyli 5 km policzmy: 500000 cm = 500000•0,00001= 5 km
 • skala 1:1000000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 1000000 cm w rzeczywistości, czyli 10 km policzmy: 1000000 cm = 1000000•0,00001= 10 km
Kwadraty i sześciany liczb

Iloczyn jednakowych czynników możemy zapisać krócej - w postaci potęgi.

 1. Iloczyn dwóch takich samych liczb (czynników) nazywamy kwadratem tej liczby (czynnika) lub mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiona do potęgi drugiej.
  Przykład:
  $$5•5=5^2 $$, czytamy: „kwadrat liczby pięć” lub „pięć do potęgi drugiej”

 2. Iloczyn trzech takich samych czynników nazywamy sześcianem tej liczby (czynnika) lub mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiona do potęgi trzeciej.
  Przykład:
  $$7•7•7=7^3$$, czytamy: „sześcian liczby siedem” lub „siedem do potęgi trzeciej”

 3. Gdy występuje iloczyn więcej niż trzech takich samych czynników mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiony do potęgi takiej ile jest czynników.
  Przykład:
  $$3•3•3•3•3=3^5 $$, czytamy: „trzy do potęgi piątej”

  $$2•2•2•2•2•2•2=2^7 $$, czytamy: „dwa do potęgi siódmej”
   

potegi-nazewnictwo
Zobacz także
Udostępnij zadanie