Klasa
2 szkoły średniej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka i przykłady jej zastosowań 2. Zakres podstawowy. Reforma 2019, Zbiór zadań

Wyznaczamy równanie pierwszej prostej dla m=3:

 

 

 

 

 


Wyznaczamy równanie drugiej prostej dla m=3:

 

 

 

 


Wyrazy wolne obu prostych są równe 1, więc przecinają one oś y (oś rzędnych) w punkcie (0, 1).

Zatem proste przecinają się w punkcie (0, 1) należącym do osi rzędnych, co należało dowieść.

Komentarze