Klasa
2 szkoły średniej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka i przykłady jej zastosowań 2. Zakres podstawowy. Reforma 2019, Zbiór zadań

Przekształcamy równanie prostej k do postaci kierunkowej:

 

 

Odczytujemy współczynnik kierunkowy prostej k:

 


Obliczamy współczynniki kierunkowe prostych AB i BC:

 

 

Przeciwległe boki kwadratu są równoległe, więc:

 

 


Proste k, AD i BC mają równe współczynniki kierunkowe, więc są równoległe.

Wobec tego boki kwadratu zawierające się w prostych równoległych do prostej k to: BC i AD.

Komentarze