Klasa
2 szkoły średniej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka i przykłady jej zastosowań 2. Zakres podstawowy. Reforma 2019, Zbiór zadań

Uwaga: W treści zadania znajduje się błąd. Czworokąt o danych wierzchołkach nie jest równoległobokiem. Punkt D powinien mieć współrzędne

Komentarze