Klasa
2 szkoły średniej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka z plusem 2. Zakres podstawowy i rozszerzony. Reforma 2019, Zbiór zadań

Przypomnijmy, że po przesunięciu wykresu funkcji f(x) o wektor 

otrzymujemy wykres funkcji g(x) postaci  

 


a) Zauważmy, że jeśli przesuwamy wykres funkcji f o wektor 

to oznacza, że wykres funkcji f przesuwamy o trzy jednostki w dół (równolegle do osi ox). 

Korzystając z powyższego wzoru dostajemy, że tak otrzymana funkcja g wyraża się wzorem

Zatem

  

 


b) Zauważmy, że jeśli przesuwamy wykres funkcji f o wektor 

to oznacza, że wykres funkcji f przesuwamy o dwie jednostki w lewo (równolegle do osi oy). 

Korzystając z powyższego wzoru dostajemy, że tak otrzymana funkcja g wyraża się wzorem

 

Zatem

  

 


c) Zauważmy, że jeśli przesuwamy wykres funkcji f o wektor 

to oznacza, że wykres funkcji f przesuwamy o jedną jednostkę w prawo (równolegle do osi oy) i cztery jednostki w górę (równolegle do osi ox). 

Korzystając z powyższego wzoru dostajemy, że tak otrzymana funkcja g wyraża się wzorem

 

Zatem

  

 

Komentarze