Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka 1. Zakres podstawowy. Reforma 2019, Podręcznik

Przypomnijmy, że suma kątów wewnętrznych wielokąta wypukłego jest równa 

gdzie n oznacza liczbę boków wielokąta (   ) 


a) Zauważmy, że skoro każdy kąt szukanego wielokąta ma mieć miarę 140 to suma kątów wewnętrznych będzie równa

Komentarze