Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka 1. Zakres podstawowy. Reforma 2019, Podręcznik

Przypomnijmy, że suma kątów wewnętrznych wielokąta wypukłego jest równa 

gdzie n oznacza liczbę boków wielokąta (   ) 


a) zauważmy, że suma kątów wewnętrznych pięciokąta foremnego wynosi

Wielokątem foremnym nazywamy taki wielokąt, którego wszystkie boki mają taką samą długość i wszystkie kąty są równe, czyli kąt wewnętrzny pięciokąta foremnego wynosi

  


b) zauważmy, że suma kątów wewnętrznych dziesięciokąta foremnego wynosi

ponieważ jest to figura foremna, to kąt wewnętrzny ma miarę

  

Komentarze